Rocznik 2021
Slivers of Antiquity - recenzja]
O czym nie napisał Marcin Bielski, czyli O pewnym rodzaju uwag metatekstowych w "Kronice, to jest historyi świata" (1564)
Vercellae 101 p.n.e
history of Poland in the service of state promotion : an example of activities in Japan = Historia Polski w służbie promocji państwa : na przykładzie działań w Japonii
Właściciele Starych Tarnowic w XVII i początkach XVIII wieku w świetle materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach : stosunki własnościowe, konflikty z parafią, klęski elementarne = Die Besitzer von Alt Tarnowitz im 17. und frühen 18. Jahrhundert im Lichte der Archivalien aus den Beständen des Staatsarchivs in Kattowitz : Eigentumsverhältnisse, Konflikte mit der Kirchengemeinde, Naturkatastrophen
 
Rocznik 2022
Ferdynand I (V) Habsburg 1835-1848 : katalog monet
Krzysztof Kamil Baczyński
Artyści-Kolumbowie" : Krzysztof Kamil Baczyński a sztuka filmowa
Szczepanki, Suszewo, Podkłokock w źródłach i we wspomnieniach mieszkańców
O miejscu urodzenia Magdaleny Abakanowicz i naszym dziedzictwie
 
Rocznik 2023
Obowiązkowe i nadobowiązkowe praktyki religijne dorosłych katolików w Polsce w latach 1965-2020 na tle przemian cywilizacyjnych i społecznych : studium socjograficzne
Inwentarze zasobów Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich za lata 1918-1939 w Archiwum Państwowym Obwodu Lwowskiego we Lwowie
Polacy i Niemcy, szlachta i włościanie : ziemia swarzędzka w XIX wieku
Brak okładki
Na styku kultur i narodów : galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym. T. 53,
Za winklem : historię rodziny Królikowskich
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Ukraina, Polska, świat. Wybór reportaży i artykułów
Brak okładki
Czesław Miłosz i historyczność kultury
Brak okładki
Prasa dawna i współczesna. Praca zbiorowa. Cz. 1-3
Brak okładki
Mickiewicz. W 190-lecie urodzin. Materiały z sesji naukowej, Białystok 2-4 grudnia 1988
Brak okładki
Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum "Temat pieniądza w literaturze i teatrze". Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17-18 stycznia 2000
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Zapisane : reportaż międzywojenny interpretowany przez pisarzy i historyków literatury
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Argentynie. Świadectwa i dokumenty 1939-1963
Brak okładki
Mickiewiczologia. Tradycje i potrzeby. Materiały konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku w dniach 23-25 września 1997 roku
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
Brak okładki
Gombrowicz emigrantów. Na podstawie ankiety Michała Chmielowca w londyńskich "Wiadomościach"
Brak okładki
Witold Gombrowicz wśród Czechów
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Mozaika powiatu pińczowskiego. T. 1
Brak okładki
Wincenty Witos, Stanisław Mikołajczyk, Waldemar Pawlak - doświadczenia premierowskie. W 125-lecie powstania politycznego ruchu ludowego
Wincenty Witos 1874-1945
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Brak okładki
Sprawa planów ucieczki Wincentego Witosa z więzienia na zamku w Rzeszowie
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Księga pamiątkowa czterdziestolecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle 1962-2002
Brak okładki
Zarys monograficzny Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w 45-leciu 1957-2002
Brak okładki
Merkury. Jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 1: (1918-1945)
Brak okładki
Wspólny fragment biografii. Pięćdziesiąt lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Olimpijczycy spod Tatr. Olympionici spod Tatier
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Almanach Leżajski
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)