Rocznik 2021
Epizody z historii wąbrzeskiego sądu i aresztu
Rocznik Kołobrzeski. Nr 2 (2021)
Żołnierze Armii Krajowej na Kresach Wschodnich podczas II wojny światowej : historia - polityka - pamięć
Brak okładki
Prof. dr hab. inż. Michał Jacek Ciałkowski : doktor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej : jak to się zaczęło : historia wspaniałej współpracy naukowej i przyjaźni
Brak okładki
Historia i dzień dzisiejszy Polonii gruzińskiej
 
Rocznik 2022
One szły do maja : historia najdłuższego marszu śmierci II wojny światowej = They marched on until May : the history of the longest death march of World War II
Książka z różnych ksiąg zebrana, czyli Rzecz o wiedzy medyczno-weterynaryjnej podłańcuckiej wsi doby Galicji
Biografia i wspomnienia : mjr Jerzy Krupa ps. "Burza"
Wydział do spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu w latach 1950-1973 : studium historycznoprawne
My wszyscy od Andersa = All of us - Anders' people
 
Rocznik 2023
Szkoła Oficerów Pożarnictwa : XV turnus (1969-1973) : wspomnienia
Brak okładki
Zarys historii górnictwa rud żelaza w Częstochowskim Obszarze Rudonośnym
Brak okładki
Oddanie i służba : 100 lat obecności Urszulanek w Rybniku
Maskowanie. Cz. 2
Brak okładki
Historia rodziny Zale(w)skich z Zalesia wraz ze spokrewnioną rodziną Pogonowskich z Pogonowa i Plewek
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesław Miłosz] ťeslav Miloš v žurnale Pol'skoj Akademii Nauk
Brak okładki
Trzynaście arcydzieł romantycznych
Brak okładki
La grande tentention. Le drame des intellectueles dans les demiocraties populaires
Brak okładki
Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli - Stempowski, Gombrowicz i Miłosz
Brak okładki
Ameryka. O pisarstwie Czesława Miłosza
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Arc és álarcok. Magyarok Gombrowiczról
Brak okładki
Listy do Juana Carlosa Gómeza
Brak okładki
Kronos
Brak okładki
Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939)
Brak okładki
Pejzaże kultury. Prace ofiarowane profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Władysław Grabski. Uczony i mąż stanu
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa
Brak okładki
Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele
Brak okładki
Sto dwadzieścia] 120 lat polskiego ruchu ludowego
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
10 lat działalności Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 2: (1945-1996)
Brak okładki
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008)
Brak okładki
Technikum Finansowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica: 1951-2011
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Smutni panowie na olimpijskim szlaku. Inwigilacja polskich olimpijczyków przez Służbę Bezpieczeństwa
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)