Rocznik 2021
W najbliższym kręgu rodzinnym Marianny z Malinowskich Jasieckiej : studium genealogiczne
Biuletyn Informacyjny" żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej jako świadectwo wspomnień walk i głos pamięci o losach ofiar ludobójstwa : analiza zawartości i struktury kwartalnika
Herbstowie : historia fabrykantów
Zrozumieć niepodległość : chłopskie postrzeganie zmian zachodzących na wsi kieleckiej w końcu XIX i na początku XX wieku w świetle wybranych fragmentów z "Pamiętników chłopów"
Dawna broń : katalog wystawy stałej Lubuskiego Muzeum Wojskowego
 
Rocznik 2022
Nowatorskie koncepcje i realizacje polskiego muzealnictwa etnograficznego do 1945 r
Brak okładki
Dzieje jednego budynku : w 70. rocznicę powstania Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie
Galeria Sztuki XIX wieku : przewodnik
Z powrotem w Krakowie : 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)
English translations of Jan Kochanowski's "Trifles"
 
Rocznik 2023
Wartime rescue of Jews by the Polish catholic clergy : the testimony of survivors and rescuers. Vol. 2
Dokumenty zbrodni wołyńskiej. T. 1
Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655
Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej
Młody Śląsk : dzieci, młodzież i literatura regionu
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Listy 1973-2000
Brak okładki
Diabeł w literaturze polskiej
Brak okładki
Rozmowy polskie 1979-1998
Brak okładki
Paweł Hertz (1918-2001)
Brak okładki
Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Monte Cassino
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Poszukiwanie realności. Literatura, dokument, Kresy. Prace ofiarowane Tadeuszowi Bujnickiemu
Brak okładki
Framing the Polish home. Postwar cultural constructions of hearth, nation and self
Brak okładki
Muzyczność w dramacie i teatrze
Brak okładki
Szczur" Witolda Gombrowicza jako przypowieść o władzy politycznej
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja. Cz. 1: Józef Wittlin, Jarosław Iwaszkiewicz, Artur Sandauer
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Tu mówi Nowy Jork!". Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos, Stanisław Mikołajczyk, Waldemar Pawlak - doświadczenia premierowskie. W 125-lecie powstania politycznego ruchu ludowego
Brak okładki
Publicystyka
Brak okładki
Twórcy Niepodległości
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945] - polski polityk i mąż stanu. Cz. 1-2
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Historie stare i nowe. 50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1925-2005
Brak okładki
100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Brak okładki
O tym, co wynikło ze współpracy humanistów z inżynierami. 25 lat istnienia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Wałeckie środowisko olimpijskie
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games
Brak okładki
Radomscy olimpijczycy
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu