Rocznik 2021
Nieźle się zapowiadało
Referat wygłoszony w dniu 4 grudnia 1927 r. przez Dziekana Rady Adwokackiej W. Salkowskiego podczas uroczystości obchodu dziesięciolecia sądownictwa
Poradnik dobrej roboty : miesięcznik "Reklama"
Treasury contracts for Sambor crown estate in the second half of 17th and 18th centuries = Kontrakty skarbowe na dobra ekonomii samborskiej z drugiej połowy XVII i XVIII wieku
Brak okładki
Polski Teatr Tańca 1973-2018
 
Rocznik 2022
Dopuszczalność stosowania kary śmierci w amerykańskim porządku prawnym
Ławutaris czyli Skrzypek : śladami Stefana "Korora" Dymitera
Jeżowscy benedyktyni : erygowanie klasztoru i działalność mnichów w dobie renesansu
Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře = Opawscy Przemyślidzi w dziejach i kulturze
Brak okładki
Wspomnienia
 
Rocznik 2023
Indiańska Babcia Stefania Antoniewicz : wspomnienia i listy
Brak okładki
Wspomnienia o ks. bp Edwardzie Samselu
Kult świętego Huberta w Małopolsce
Igrzyska lekkoatletów : olimpijska historia lekkoatletyki 1896-2020. T. 11,
Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944 : Max Glauer
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 2
Brak okładki
Księga Jubileuszowa Profesora Janusza Sowińskiego
Brak okładki
Aleksander Wat [1900-1967] und "sein" Jahrhundert
Brak okładki
Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia
Brak okładki
Litwa i Polska w odległej i bliskiej przeszłości
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Meksyk w Kościanie. Melchiora Wańkowicza tropy w Grodzie nad Obrą
Brak okładki
Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Witoldo wyobrażony : recepcja twórczości Witolda Gombrowicza w Argentynie i obraz pisarza w argentyńskim imaginarium kulturowym
Brak okładki
Polska otwarta czy zamknięta
Brak okładki
Mrożek w odsłonach. 39 opowieści z różnych miejsc i czasów
Brak okładki
Arc és álarcok. Magyarok Gombrowiczról
Brak okładki
Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. Poświęcone Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce - wartości w polityce. Księga jubileuszowa ofiarowana pani profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Wincenty Witos a kluczowe kwestie w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
Brak okładki
Niech żyje Witos, niech żyje Polska!". Relacja Jana Dębskiego z podróży do Bułgarii w maju 1922 roku
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001
Brak okładki
Na Libelta 4. Monografia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu
Brak okładki
Dr Zbigniew Troczewski [1904-1980] jako nauczyciel szkół ekonomicznych w Białymstoku. (Wspomnienia wychowanków)
Brak okładki
Z biegiem lat, z biegiem dni... Stowarzyszenia absolwentów w dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1925-2010
Brak okładki
Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Rys historyczny, pracownicy i absolwenci, wspomnienia
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Rudzcy olimpijczycy
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica