Rocznik 2021
O fundacjach i darach artystycznych dla muzeów na ziemiach polskich w ciągu "długiego" XIX wieku (1795-1918)
Kalendarium zdarzeń różnych z Dukli i okolic, znalezionych w polskojęzycznej prasie codziennej i innych dokumentach. T. 2,
Zdobycie Gazy w czasie operacji "Kadesz"
Zaranie Śląskie : seria druga. R. 4 (2018)
Koncepcje eugeniczne w polskiej nauce kryminologii w okresie międzywojennym : (aspekty prawno-kryminalne) = Eugenic concepts in the Polish science of criminology in the interwar period : (legal and criminal aspects)
 
Rocznik 2022
W dawnym Lwówku
Kościół parafialny pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach Miasto : jego historia na tle dziejów miejscowości : praca magisterska - pisana na seminarium Historii Sztuki Kościelnej - pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Bolesława Przybyszewskiego - w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym - przedstawiona na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, Kraków, rok 1978
Kościół w Krasnymstawie. T. 2
Specyfika stylistyki wokalizy w kontekście kulturowym XIX i XX wieku
Śladami Tamary Łempickiej : Tamara oczami Tatiany
 
Rocznik 2023
Wielkie Święto : o zwyczajach wielkanocnych w Polsce
Maklakiewicz : zaczęło się od tego, że jestem brzydki
Od Legionów do Armii Polskiej : żołnierze niepodległości z ziemi tuchowskiej 1914-1921. T. 3
Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831-1923) : życie i dzieło
Brak okładki
Słuchając śpiewu Wisły... : wspomnienia z Zawichostu
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Zwierzęta i ludzie
Brak okładki
Literacka twórczość noblistów - Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Güntera Grassa w przekładach dla poznania, porozumienia i zbliżenia polskiego i niemieckiego narodu
Brak okładki
Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia
Nazizm - atrofia pamięci, mowa pamięci : (Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz)
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
W ojczyźnie serce me zostało". Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Portrety
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Kontrowersje wokół wystawionych w Państwowym Teatrze im. Stefana Żeromskiego sztuk: "Pluskwa" Majakowskiego i "Ślub" Gombrowicza
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w przedwojennej Polsce
Brak okładki
Argentyńskie przygody Gombrowicza
Brak okładki
Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Pamiętnik poety
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Literatura i władza
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Lublin w dziele odzyskania niepodległości Polski 1918. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe 4 XI 1988
Brak okładki
Bitwy decydujące o losach Europy Środkowej
Brak okładki
Listy
Brak okładki
Wincenty Witos, mąż stanu 1874-1945, obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Historia i polityka. Studia i rozprawy dedykowane profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. rocznicę urodzin
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Księga jubileuszowa
Brak okładki
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. The campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
50-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 2: Berlin 1936, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego
Brak okładki
Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica