Rocznik 2021
Moje myśli o śp. ks. Janie Związku
Polish citizens in Brazil
Jerzy Topolski’s theory of historical narrative : on the trail of professor’s last lost book
Próby utworzenia dużego regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Polsce Południowo-Wschodniej
Studia Angerburgica. T. 17
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Borzykowa znana i nieznana
Konspiracyjne fałszowanie pieczęci : przypadek Jana Brodzisza
Ostatni dzień Hanaczowa : polsko-żydowskie braterstwo broni
Dziennik wojenny : (22 III 1942 - 31 III 1944)
Region Europy Środkowej a dynamika regionalnych zmian geopolitycznych w ujęciu historycznym
 
Rocznik 2023
Polish-Georgian Historians' Commission : collected works. Vol. 4
Wielkie Święto : o zwyczajach wielkanocnych w Polsce
Przeszłość dla przyszłości : 1000 lat dziejów : rozmowy o Śląsku
Moda stanu wojennego
Brak okładki
Na styku kultur i narodów : galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym. T. 53,
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 3
Brak okładki
Religia mrocznych lasów pogranicza. (Ernst Wiechert [1887-1950], Czesław Miłosz)
Brak okładki
Czesław Miłosz] ťeslav Miloš v žurnale Pol'skoj Akademii Nauk
Brak okładki
Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu [1911-2004]
Brak okładki
Długi wdzięczności
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2: Wiktor Choriew in memoriam
Brak okładki
Meksyk w Kościanie. Melchiora Wańkowicza tropy w Grodzie nad Obrą
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
Brak okładki
Listy 1945-1963
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Życie i twórczość Witolda Gombrowicza (Kielce-Opatów 30 V - 1 VI 1994)
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru
Brak okładki
Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998
Brak okładki
Przyszłość Witkacego
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Tu mówi Nowy Jork!". Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Moje z Wierzchosławicami spotkania
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 2
Brak okładki
Wincenty] Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
Niech żyje Witos, niech żyje Polska!". Relacja Jana Dębskiego z podróży do Bułgarii w maju 1922 roku
Brak okładki
Janina Kupiec (1954-2009) - wierna strażniczka idei Wincentego Witosa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Aude aliquid dignum. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2001-2007 i Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007-2008
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 1946-1996. Szkic monograficzny. 50 lat ZSE
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
Brak okładki
Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 1 : Berlin 1936 - skoki przez przeszkody
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Almanach Leżajski