Rocznik 2021
Brak okładki
Stalag XX B : historia nieopowiedziana : komentarz historyczny do wystawy czasowej
Wielki terror w Kirgizji, jego polskie ofiary, ich ujawnienie i upamiętnienie
Bili przełożeni, bili doradcy - kazali bić, bili koledzy i ja też byłem nie inny" : Komisja Partyjna Komitetu Zakładowego PZPR przy KdsBP/MSW do zbadania bezprawnych działań funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (listopad 1956 - luty 1957 r.)
Narol przez wieki : dzieje miasta i okolic
Mecenat, którego tak naprawdę nie było : polscy Wazowie i poeci
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Kronika dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem 1872-2022
Od Naroczy do Niemna : relacje partyzantów "Kmicica" - "Łupaszki" - "Ronina" Armii Krajowej na Wileńszczyźnie : III 1943 - VII 1944
Brak okładki
Miasteczko pełne wspomnień własnych i przyjaciół z facebookowej Grupy miłośników Kazimierza Dolnego
Szpitalnictwo, aptekarstwo i opieka społeczna na Ziemi Jarocińskiej : od średniowiecza do I połowy XX w
Heveliana : księżyc i tarcza Sobieskiego : Heveliana dawne i sztuka współczesna : wystawa w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przygotowana ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej oraz prezentująca prace i instalacje artystów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie : Wilanów, 21 kwietnia - 15 sierpnia 2022 r
 
Rocznik 2023
38. Dywizja Piechoty Rezerwowa : geneza i walki we wrześniu 1939 roku
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
XVIII i XIX-wieczne rysunki architektoniczne i plany Płocka w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych
Dzieje Swoszowic : królewskiej perły Rzeczypospolitej
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Mickiewicz daleki i bliski. Spotkania wielkopolskie w 150 rocznicę śmierci poety
Brak okładki
Listy o gospodarstwie literackim
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej
Brak okładki
W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych polskich pisarzy emigracyjnych. Florian Czarnyszewicz, Michał Kryspin Pawlikowski, Maria Czapska, Czesław Miłosz, Józef Mackiewicz
Brak okładki
Czesław Miłosz. Multiple worlds, game of forms
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Zapisane : reportaż międzywojenny interpretowany przez pisarzy i historyków literatury
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Brak okładki
Związki Melchiora Wańkowicza [1892-1974] z Jerką
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Strony autobiografizmu
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum
Brak okładki
Modernism - representations of national culture
Brak okładki
Die Selbstdarstellung im Tagebuch. An Beispiel des 'Tagebuchs Witold Gombrowicz'
Brak okładki
Marani literatury polskiej
Brak okładki
Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
Brak okładki
Historia i tradycje ruchu ludowego. T. 1: Ideologia, polityka i jej kreatorzy
Brak okładki
Piekło i niebo Polaków". Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje, kontynuacje, spory, pamięć. T. 1
Brak okładki
Mąż stanu, wybitny polityk, przywódca ruchu ludowego. W 60-tą rocznicę śmierci Wincentego Witosa (1945-2005)
Brak okładki
Bezpieczeństwo i granice Polski w myśli politycznej Wincentego Witosa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Siódmy] VII Zjazd Absolwentów Studiów Ekonomicznych i Socjologicznych w Łodzi, 4-7 czerwiec 2009 r. 20 lat Stowarzyszenia
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Brak okładki
Wolontariat szkolny Vetter w roku jubileuszów. Monografia 150-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta Juliusza Vetterów. 20-lecie wolontariatu
Brak okładki
Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Rys historyczny, pracownicy i absolwenci, wspomnienia
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Antoni Gościański [1926-1998] - (nie)zapomniany olimpijczyk
Brak okładki
Smutni panowie na olimpijskim szlaku. Inwigilacja polskich olimpijczyków przez Służbę Bezpieczeństwa
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)