Rocznik 2021
Rozporządzenia z mocą ustawy : modele, teoria i praktyka w polskim systemie parlamentarno-gabinetowym w latach 1921-1926 oraz po 1989 r. = Acts with the force of statute : models, theory, and practice in the Polish parliamentary-cabinet system in the years 1921-1926 and after 1989
Brak okładki
Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Analiza leksykalno-sematyczna wybranych leksemów związanych ze śmiechem w łacinie polskiej od średniowiecza do połowy XVI wieku
Brak okładki
Dziecinne spotkania z Prymasem Tysiąclecia
Gra na dwa fronty, czyli Rozważania o lojalności : Tomasz Łubieński w okresie powstania listopadowego i Zygmunt Sierakowski na drodze do powstania styczniowego
 
Rocznik 2022
Konsumpcja piwa w Egipcie i Sudanie : szkic historyczny
Tłomackie 13 : (z unicestwionej przeszłości) : wspomnienia o Żydowskim Związku Literatów i Dziennikarzy w Polsce (1919-1939)
Splendor i wiedza : biblioteka królewska Stanisława Augusta : katalog. T. 2
Regulamin wojskowy z 1698 roku
Brak okładki
Tematy i inspiracje Azerbejdżanu w polskiej literaturze XIX wieku
 
Rocznik 2023
Bez pożegnania : dzieje Związku Krakowian w Izraelu
Brak okładki
Ruch ahmadijja w Polsce w XX wieku
Brak okładki
Zbrojne podziemie antykomunistyczne w Tomaszowie Mazowieckim i okolicy 1945-1952
Retrowersja w Elblągu : nowe życie Starego Miasta
Centralna kolej transandyjska Callao - Lima - La Oroya : dzieło polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Żeby nie widzieć oczu zapaczonych w nic". O twórczości Czesława Miłosza
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2: Wiktor Choriew in memoriam
Brak okładki
Refleksja nad literaturą w polskim piśmiennictwie emigracyjnym: Tymon Terlecki, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński
Brak okładki
La Via dell'Ambra dal Baltico all'Alma mater. Atti del Convegno italo-baltico svoltosi all'Università di Bologna dal 18 al 20 settembre 1991
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
Brak okładki
Portrety
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Gombrowicz i okolice
Brak okładki
Publicystyka, wywiady, teksty różne 1939-1963
Brak okładki
Pomiędzy prywatnym a publicznym. Dzienniki André Gide'a [1869-1951] i Witolda Gombrowicza [1904-1969]
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Zakopanem. Kilka uwag o projekcie "powieści złej"
ťeská polonistická studia. Tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo)
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Świadek i uczestnik odzyskania niepodległości przez Polskę. Przemówienie Wincentego Witosa w Reichsracie z 16 VI 1917 r
Brak okładki
Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą rocznicę pracy naukowej
Brak okładki
Wincenty Witos i Józef Piłsudski w walce o niepodległość Polski. [Cz.] 1-2
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Wojciech Korfanty - portret polityka. Materiały z sesji naukowej (wrzesień 1989)
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
31 lat Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego. 1988-2019
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 2: (1945-1996)
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Brak okładki
Jan Szczepański [1939-2017] - mistrz olimpijski związany z Wołominem
Brak okładki
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana
Brak okładki
Radomscy olimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Art of the Orient