Rocznik 2021
Brak okładki
Z dziejów mojej rodziny : kompendium. T. 2 B
Walerian w niewoli Szapura I : czy Orozjusz znał "De mortibus persecutorum" Laktancjusza? = Valerian in captivity of Shapur I : did Orosius know "De mortibus persecutorum" by Lactantius?
Polska gościnność w świetle zapisów autobiograficznych
Echa Przeszłości. [T.] 22, nr 1 (2021)
Towarzystwo "Nadzieja" i jego działalność na rzecz wspierania chorej młodzieży żydowskiej (1905-1939)
 
Rocznik 2022
Historia Polski
Efekt Leonarda da Vinci
Tematy runiczne w herbach szlachty polskiej
10 lat orszaku trzech króli w Bydgoszczy
Gmina Nowa Ruda : wokół Wzgórz Włodzickich : 30 lat współpracy polsko-czeskiej
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Tadeusz Chrzanowski : wspomnienia lat ubiegłych
Kościoły diecezji rzeszowskiej w jubileuszu 30-lecia jej powstania. T. 4 = Churches of the diocese of Rzeszów on the 30th anniversary of its establishment. Vol. 4
Wartime rescue of Jews by the Polish catholic clergy : the testimony of survivors and rescuers. Vol. 2
Inne czasy" : historia budowy remizy OSP Włosienica : 120 lat OSP Włosienica 1903-2023
Uporczywa lustracja prof. Franciszka Ziejki rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Czesław Miłosz and Jerzy Andrzejewski : the Holocaust as Catholic moral crisis
Brak okładki
Czesława Miłosza autoportret przekorny
Brak okładki
Żydzi w kulturze polskiej
Brak okładki
Twarze
Brak okładki
Polish Renaissance in its European Context, The
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Melchiora Wańkowicza kręta droga do Polski Ludowej
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Mrożek w odsłonach. 39 opowieści z różnych miejsc i czasów
Brak okładki
Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy
Brak okładki
Gombrowicz, Polish modernism, and subversion of form
Brak okładki
Marani literatury polskiej
Brak okładki
Węgry - Polska w Europie Środkowej. Historia - literatura. Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Felczaka
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Politycy Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (służba i życie prywatne). Cz. 1
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Romuald Traugutt 1826-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dzieje Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej 1927-1997
Brak okładki
Zarys historii szkoły 1925-1995
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
Brak okładki
Marzenia się spełniają... 10 lat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Brak okładki
Księga pamiątkowa czterdziestolecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle 1962-2002
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Ryszard Błażyca [1896-1981] i Rozalia Kajzer-Piesiur [1909-1977]. Pierwsi górnicy olimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona