Rocznik 2021
Naród i państwo w publikacjach katolików świeckich na łamach tygodnika "Ład" w latach 1981-1984 : (w kontekście nauczania społecznego Kościoła katolickiego)
Działalność Rady Książki w Polsce w latach 1937–1939
Siostry - Maria Pilecka i Wanda Giec
Stosunki dyplomatyczne Polski z Francją do 1989 roku = Les relations diplomatiques entre la Pologne et la France jusqu'en 1989
Vasil' Ŝurat âk fìlolog ta perekladač u kontekstì pol'sko-ukraïnc'kih vzaêmin
 
Rocznik 2022
W trosce o italską przyrodę : refleksje preekologiczne na kartach literatury rzymskiej przełomu er
Sąsiedzi : banknoty polsko-czeskiego pogranicza : katalog towarzyszący wystawie "Sąsiedzi : banknoty polsko-czeskiego pogranicza" zrealizowanej we współpracy z: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych i Narodowym Bankiem Polskim = Sousedé : bankovky polsko-českého pohraničí : doprovodný katalog výstavy "Sousedé : bankovky polsko-českého pohraničí" realizován ve spolupráci s: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i Narodowy Bank Polski
Zamek Czocha : tajemnice warowni i regionu. Cz. 2
Kamienie na szaniec
Prawne i badawcze wyzwania archeologii żydowskiej
 
Rocznik 2023
Czerwone mundury : Armia Brytyjska w czasach wojny o niepodległość USA
Brak okładki
Borzyszkowy i Borzyszkowscy : z Piekła do Betlejem... . T. 9,
Kämpfende Republik : Polen 1939-1945
Przychodzimy odchodzimy : dzieje rodziny : Raczyńscy, Rzepeccy, Tyszkowscy, Winiarzowie, Krechowscy, Walewscy, Napadiewicz de Więckowscy, na tle historii polskich Kresów od XVII do XX wieku
Polski Teatr Tańca 1973-2023 : historia - ludzie - idee
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Herbert w listach. (Auto)portret wieloraki
Brak okładki
Mój Miłosz
Brak okładki
Czesława Miłosza "północna strona"
Brak okładki
W podróży za słowem. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin profesora Emila Tokarza [ur. 1944]
Brak okładki
List do Czesława Miłosza
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
W ojczyźnie serce me zostało". Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Na tropach Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Kronos
Brak okładki
Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Argentynie. Świadectwa i dokumenty 1939-1963
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Zakopanem. Kilka uwag o projekcie "powieści złej"
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Życie Chopina
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Mąż stanu, wybitny polityk, przywódca ruchu ludowego. W 60-tą rocznicę śmierci Wincentego Witosa (1945-2005)
Brak okładki
Wojciech Korfanty - portret polityka. Materiały z sesji naukowej (wrzesień 1989)
Brak okładki
Udział Związku Ludowo-Narodowego w rządzie "większości polskiej" Wincentego Witosa w 1923 r
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Na szlaku niepodległości
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Merkury. Jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 1912-2002
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Z kształtów cienia i okruchów życia. 110 lat szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku w fotografii
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej
Brak okładki
Nadzieje i rozczarowania - polscy sportowcy na XI Nowożytnych Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku - analiza przypadków
Brak okładki
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 1 : Berlin 1936 - skoki przez przeszkody
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)