Rocznik 2021
Gdańscy wyznaniowcy : kadry administracji wyznaniowej w województwie gdańskim w latach 1950-1990
Brak okładki
Wielokulturowe miasto Przemyśl czyli Cierpienia starego architekta
Lekarz na prowincji w okresie PRL-u - problemy i troski środowiska lekarskiego lat 50. i 60. XX wieku
Dziecko i dzieciństwo na ziemiach polskich w źródłach narracyjnych i ikonograficznych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku
Laudacja z okazji nadania godności doktora "honoris causa" Akademii Pedagogicznej w Krakowie prof. drowi hab. Franciszkowi Ziejce
 
Rocznik 2022
Pieśni Niechwaszczy : rzecz o Zespole Pieśni i Tańca "Kaszuby" z Karsina
Dwa cmentarzyska ludności kultury pomorskiej w Borucinie, gm. Stężyca : studium archeologiczno-antropologiczne = Two burial grounds of the Pomeranian culture population in Borucino, Stężyca commune : an archaeological and anthropological study
Zarys biograficzny Sługi Bożego księdza biskupa Konstantyna Dominika
Brak okładki
W podróży : katalog wystawy 28.VIII-30.XI.2021 = On the Journey : exhibition catalogue 28.VIII-30.XI.2021
Brak okładki
#KresowiacyDlaNiepodległej : teczka edukacyjna
 
Rocznik 2023
Mroczna Selene : magiczny rytuał sprowadzania księżyca z niebios w epoce antycznej
Myśliwi Gór Sanockich
Dwu cesarzy zachodnich jako zasada ustrojowa w czasach Chrobrego
Zbrodnia wołyńska w świetle prawa międzynarodowego
Polski megamusical? : teatr Wojciecha Kościelniaka a światowy teatr musicalowy
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Po Miłoszu
Brak okładki
PRL - "normalny" kraj
Brak okładki
Szukanie ojczyzny
Brak okładki
Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia
Brak okładki
Listy 1964-1972
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Zakopanem. Kilka uwag o projekcie "powieści złej"
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe drugie
Brak okładki
Prometeusz, kameleon, narcyz - Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Gombrowicz i okolice
Brak okładki
Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
Pamiętnik poety
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Górny Śląsk 1918-1922. Praca zbiorowa
Brak okładki
Wincenty] Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
Historia, polityka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Henrykowi Cimkowi
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 1-2
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
O tym, co wynikło ze współpracy humanistów z inżynierami. 25 lat istnienia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Brak okładki
Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000. Materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.)
Brak okładki
Wspólny fragment biografii. Pięćdziesiąt lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Brak okładki
Księga sześćdziesięciolecia] 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
Brak okładki
Ze Śląska na olimpijskie areny. Leksykon olimpijczyków śląskich
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Almanach Leżajski