Rocznik 2021
Brak okładki
Kaci z SS - recenzja]
Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego : Władysław Chłopicki i Władysław Reiss oraz ich powiązania rodowe, czyli O Krupniczej nieco inaczej
Brak okładki
Rola cła w obrocie gospodarczym : przeszłość i teraźniejszość
W Wiedniu, Paryżu i Monachium... : artyści poza granicami w XIX i XX wieku = In Vienna, Paris and Munich... : artists abroad in the 19th and 20th centuries
Powojenny los dokumentacji obozu koncentracyjnego Stutthof
 
Rocznik 2022
Kto przez ogień : żydowskie świadectwa ze Stutthofu = Mi ba-esh
Brak okładki
Materiały na XXV Konferencję Historyczną "Z dziejów ziemi dobrzyńskiej" w Czernikowie w dniu 15 września 2021 r
Brak okładki
Kopalnia Węgla Brunatnego Turów : 1947-2022
Kościoły Diecezji Tarnowskiej : nasze dziedzictwo. T. 1
Tradycjonalistyczny wymiar "Nie-boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego
 
Rocznik 2023
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Ameryka. O pisarstwie Czesława Miłosza
Brak okładki
Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej
Brak okładki
Wieczorem wiatr. Czesław Miłosz i Suwalszczyzna
Brak okładki
Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Krajobraz po bitwie : narracje klęski plebiscytu 1920 roku w reportażach Melchiora Wańkowicza i Leona Sobocińskiego = A landscape after the battle : narratives of the 1920 plebiscite’s defeat in the reports by Melchior Wańkowicz and Leon Sobociński
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
W kręgu polskich mitów literackich XX wieku: Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska
Witold Gombrowicz - ja!
Brak okładki
Inne spojrzenie. Groteska w prozie polskiej o wojnie i okupacji. Gombrowicz, Dygat, Sandauer, Andrzejewski, Zieliński
Brak okładki
Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu [1911-2004]
Brak okładki
Autobiografia pośmiertna
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego
Z dziejów Polski 1919-1921 (zbiór studiów) : w stulecie wojny polsko-bolszewickiej, zaślubin Polski z Bałtykiem, Konstytucji marcowej, pokoju ryskiego i plebiscytu na Górnym Śląsku
Brak okładki
Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
Brak okładki
100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Brak okładki
Poczet rektorów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1947-2007
Brak okładki
20 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Księga jubileuszowa
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Ryszard Błażyca [1896-1981] i Rozalia Kajzer-Piesiur [1909-1977]. Pierwsi górnicy olimpijczycy
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Opolscy olimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche