Rocznik 2021
Sztuka wojenna i wódz na przykładzie poglądów płk. Stanisława Roli Arciszewskiego = The art of war and military leader on the example of the views of Colonel Stanisław Rola Arciszewski
Badanie śladów oralności pierwotnej w tekście staropolskim a obecność źródła : redundancja w "Rozmyślaniu przemyskim"
Mit handlu "żywym towarem" : przyczynek do dziejów relacji polsko-żydowskich : (na marginesie rozprawy Aleksandry Jakubczak "Polacy, Żydzi i mit handlu kobietami", Warszawa 2020, ss. 247)
Brak okładki
Motywy chrześcijańskie w medycynie ludowej Żydów polskich = Christian motifs in Polish Jews folk medicine
Stosunki polsko-żydowskie we wschodniej części dystryktu krakowskiego w latach 1942-1944/1945 : kilka uwag o stanie badań i jego przyczynach
 
Rocznik 2022
Metamorfozy fraszki : od renesansu do współczesności
Wielka emigracja we Francji : Polacy w bretońskim departamencie Côtes-du-Nord
Actum atque tractatum
Patmos : wyspa św. Jana : miejsca na Patmos związane z Apostołem, znane z tradycji spisanych i ustnych
Szkice z dziejów polskiego przemysłu fortepianowego XX wieku
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950
Brak okładki
Diabeł w literaturze polskiej
Brak okładki
Mój wileński opiekun". Listy do Manfreda Kridla (1946-1955) z uzupełnieniem o listy Manfreda Kridla i addendum
Brak okładki
Listy o gospodarstwie literackim
Brak okładki
Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
Meksyk w Kościanie. Melchiora Wańkowicza tropy w Grodzie nad Obrą
Brak okładki
Związki Melchiora Wańkowicza [1892-1974] z Jerką
Brak okładki
Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Listy i pamiętnik
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi [1923-2009] w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli - Stempowski, Gombrowicz i Miłosz
Brak okładki
Marani literatury polskiej
Brak okładki
Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy
Brak okładki
Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu [1904-1969]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Wincenty Witos : prawo i wolność są największym skarbem narodu
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
Brak okładki
Lublin w dziele odzyskania niepodległości Polski 1918. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe 4 XI 1988
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Księga jubileuszowa
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych Gorzów Wlkp. 1946-1996
Brak okładki
Tradycja i nowoczesność. Księga pamiątkowa Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie wydana z okazji 100-lecia powstania Polskiej Szkoły Handlowej w Cieszynie
Brak okładki
Księga sześćdziesięciolecia] 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
Brak okładki
Radomscy olimpijczycy
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Folia Orientalia
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały