Rocznik 2021
Dieta elit państwa wczesnopiastowskiego w świetle badań izotopowych
Bałem się o los dzieł sztuki [...] Trzeba było uchronić je przed kompletną zagładą" : profesor Willi Drost ostatni dyrektor Muzeum Miejskiego w Gdańsku
Why during the Polish-Bolshevik war did Soviet propaganda discourse dominate European public opinion?
Rodzina Brzeskich - rys biograficzny. (Cz. 2)
Traktat Polsko-Niemiecki 1991 : wymiar europejski
 
Rocznik 2022
Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego. T. 4
Polska Piastów
Stara Wieś : u zarania osady oraz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (in loco) : zarys monograficzny na tle dziejów ziemi oświęcimskiej oraz pogranicza śląsko-małopolskiego w średniowieczu. Cz. 1
Poselstwa do królów rodaków : postawy i postulaty szlachty polskiej na sejmikach i zjazdach w latach 1669-1695
Jak należy pisać kodeks karny?" - czyli Różne wizje kodyfikacji karnej materialnej Polski Ludowej w latach 1950-1956
 
Rocznik 2023
Ikony świata naszego : Jan Broda, Mieczysław Matusiak, Edward Krzyżanek, ks. Franciszek Jarczyk, ks. Wiktor Kubaczka, Paweł Kojzer, Ewa Fober, Walter Hnaupek, Emil Kuboszek
Maksymilian Włodarczak 1890-1983 : działacz strażacki i powstaniec wielkopolski z Czarnkowa
Tamara Łempicka : projekt artystka : twórczość i czasy Tamary Łempickiej
Katedra Świdnicka : ocalona
Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959 : atlas ziem Polski : Polacy : Żydzi : Niemcy : Ukraińcy
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje, dokumenty, głosy
Brak okładki
book of the Grand Duchy of Lithuania. Knìga Vâlìkaga Knâstva Lìtoŭskaga. Letuvos Didžiosios Kunigaikštytés knyga. Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego, The
Brak okładki
Miłosz w Krakowie
Brak okładki
Przyczynek do dziejów literatury na emigracji
Brak okładki
Żydzi w kulturze polskiej
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Krajobraz po bitwie : narracje klęski plebiscytu 1920 roku w reportażach Melchiora Wańkowicza i Leona Sobocińskiego = A landscape after the battle : narratives of the 1920 plebiscite’s defeat in the reports by Melchior Wańkowicz and Leon Sobociński
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Tropy wańkowiczowskiego Smętka wiodą do Parska
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Kronika Witolda Gombrowicza [1904-1969]
Brak okładki
Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje
Brak okładki
Gombrowicze
Brak okładki
Zagadka domu Pueyrredóna. Wokół dzienników Gombrowicza
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja. Cz. 1: Józef Wittlin, Jarosław Iwaszkiewicz, Artur Sandauer
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
Brak okładki
Historia i tradycje ruchu ludowego. T. 1: Ideologia, polityka i jej kreatorzy
Brak okładki
Rok 1918 na Podlasiu. Praca zbiorowa
Brak okładki
Lublin w dziele odzyskania niepodległości Polski 1918. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe 4 XI 1988
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
50-lecie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Dziewięćdziesięciolecie] 90-lecie Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Międzyrzeczu Podlaskim. Praca zbiorowa
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Olimpijczycy ziemi sądeckiej
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Almanach Leżajski