Rocznik 2021
Struktura Kościoła prawosławnego w Zagłębiu Dąbrowskim do I wojny światowej
Pomorania Antiqua. T. 30 (2021)
Historia mojego ojca: zaraz wam odegram… Czyli jak pamięta drugie pokolenie?
Przyjdź widzu, przyjdź"... : wstępne uwagi na temat publiczności muzealnej w czasie pandemii COVID-19 = "Visitor, please, come"... : initial remarks on museum public during the COVID-19 pandemic
Górale śląscy na pomoc powstaniom śląskim
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Zgubione epizody : teksty z przełomu XX i XXI wieku, którym nie dane było ujrzeć światła dziennego
Honorowi obywatele miasta Krakowa (1818-2021) i laureaci medalu „Cracoviae Merenti” (1993-2021)
Dziennik wojenny : (22 III 1942 - 31 III 1944)
Brak okładki
Historia mojego miasta : Sulejówek. Cz. 3
Brak okładki
Szymbarscy zakładnicy : 2010 rok i dalej
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Dla miasta mają zasługi" : honorowi obywatele miasta Mogilna w latach 1918-2022
Brak okładki
Różne losy bydgoskich energetyków
Od Legionów do Armii Polskiej : żołnierze niepodległości z ziemi tuchowskiej 1914-1921. T. 3
O wojennych losach Polaków : list z archiwum domowego
Moda stanu wojennego
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Pisarz na wygnaniu. Dobre lata
Brak okładki
Listy 1945-1998
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Czesław Miłosz w zbiorach Archiwum Emigracji - opracowanie archiwalno-bibliograficzne
Brak okładki
Refleksja nad literaturą w polskim piśmiennictwie emigracyjnym: Tymon Terlecki, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dziennik. [T.] 1: 1953-1958
Brak okładki
Nareszcie wyzwoleni czy znowu zniewoleni? Polska emigracja powojenna we własnym zwierciadle
Teatralność i dramatyczność. [Witold] Gombrowicz, [Tadeusz] Różewicz, [Sławomir] Mrożek
Witold Gombrowicz - ja!
Brak okładki
Testament. Rozmowy z Dominique de Roux
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
W[incenty] Witos [1874-1945] - mąż stanu tysiąclecia (w świetle najnowszych dokumentów i wspomnień Wielkopolan)
Brak okładki
Emigracja Wincentego Witosa w Czechosłowacji 1933-1939. Konferencja popularnonaukowa pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki z okazji odsłonięcia obelisku ku czci Wincentego Witosa w Gródku w Republice Czeskiej, 4 X 2003 r
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Wincenty Witos [1864-1945] a Kościół i jego hierarchia
Brak okładki
Moravský exil polského premiéra Wincenty Witos
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Wspólny fragment biografii. Pięćdziesiąt lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Brak okładki
95 lat Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 1900-1995
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Nauki Ekonomiczne na Warmii i Mazurach
Brak okładki
Z dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-1996
Brak okładki
Stan organizacyjny i zadania wyższych szkół ekonomicznych w Polsce w latach 1945-1955
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
Brak okładki
Świętokrzyscy olimpijczycy
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu