Rocznik 2021
Hanuszowie - przyczynek do biografii rodzinnej : malarz Feliks Hanusz (1811-1876) i losy jego rodziny
Wspomnienie o profesorze Wojciechu Kosińskim = Remembering professor Wojciech Kosiński
Urzędnicy braniewscy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do 1772 r.) : uwagi na marginesie spisów opracowanych przez Danutę Bogdan i Jerzego Przerackiego
Wokół narodzin, ślubów i pogrzebów : pamiątki rodzinne Działyńskich i Zamoyskich (4 X 2021 - 15 XII 2021)
Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego (1616-1630) w Bodzentynie
 
Rocznik 2022
Antyhumanistyczne i antychrześcijańskie oblicze Ku Klux Klanu
Przedrozbiorowe dzieje parafii Czermin
Ballada o Alfredzie Łaszowskim
O potrzebie klasycznych badań dokumentarnych nad życiem filmowym w Polsce : (pomimo "zwrotu historiograficznego")
Odrzywolskie who is who : mały słownik biograficzny
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Tragiczne losy moich bliskich i dalszych krewnych : historie z lat 1939-1955
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Polacy i Niemcy, szlachta i włościanie : ziemia swarzędzka w XIX wieku
Gdańsk : zmieniające się oblicze miasta
Wojciech Korfanty : 1873-1939
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Trzynaście arcydzieł romantycznych
Brak okładki
Dokument w sztuce współczesnej
Brak okładki
Ścieżkami pisarzy. T. 1: Studia i szkice o Krakowie
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta [1924-1998] - kontynuacje i rewizje. Studia
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
Brak okładki
Listy 1945-1963
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Literackie drogi wobec mitu
Brak okładki
Obraz Kanady w Polsce
Brak okładki
Polish memories
Brak okładki
Nareszcie wyzwoleni czy znowu zniewoleni? Polska emigracja powojenna we własnym zwierciadle
Brak okładki
Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Tu mówi Nowy Jork!". Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Leopold Skulski - minister spraw wewnętrznych w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa: 24 lipca 1920 - 28 czerwca 1921 = Leopold Skulski - the Minister of the Internal Aff airs in the Government of National Defense Led by Wincenty Witos: July 24, 1920 - June 28, 1921
Brak okładki
Wincenty] Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie, przedmioty, interakcje
Brak okładki
Historia i polityka. Studia i rozprawy dedykowane profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. rocznicę urodzin
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu
Brak okładki
95 lat Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 1900-1995
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1925-2005
Brak okładki
Księga 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
W stulecie szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928
Brak okładki
Rudzcy olimpijczycy
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Almanach Leżajski