Rocznik 2021
Warszawskie Łagiewniki"
Janina Jauer : filozofka i działaczka opozycyjna w konfrontacji z XX-wieczną historią
Stary Grodków - prace poszukiwawcze z zastosowaniem archeologicznej metody wykopaliskowej
Jan Mühsam (1903-1978) : zapoznany pionier gorzowskiego przemysłu
Topograficzno-historyczna geneza nazw własnych krakowskich mostów i innych budowli służących przeprawie
 
Rocznik 2022
Jacob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600
Zbrodnia w życiu społecznym Europy XIX wieku
Brak okładki
Duszpasterze parafii w Rzeszowie-Staromieściu w przestrzeni aktywności Polskiego Państwa Podziemnego
Ukraińskie koncepcje integracji Europy Środkowo-Wschodniej oraz Eurazji : XIX w. - połowa XX w
Brak okładki
Projekt przedsiębiorstw patronackich w XIX wieku na przykładzie fabryki włókienniczej w Żyrardowie
 
Rocznik 2023
Wanda Malczewska 1822-1896 : droga do świętości
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Cztery skały : Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek
Najmłodsi bohaterowie : historia polskich dzieci X-XXI w. : opowieści o walce i cierpieniu
Zmienność fortuny : alegorie Hermana Hana
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Gabriel Narutowicz [1865-1922] - prezydent RP we wspomnieniach, relacjach i dokumentach
Brak okładki
Polityka pamięci w literaturze polskiej (od przełomu romantycznego). Studia przypadków
Brak okładki
Autoportret przekorny" [1911-2004]
Brak okładki
Dokument w sztuce współczesnej
Brak okładki
Listy do Czesława Miłosza 1952-1979
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Krajobraz po bitwie : narracje klęski plebiscytu 1920 roku w reportażach Melchiora Wańkowicza i Leona Sobocińskiego = A landscape after the battle : narratives of the 1920 plebiscite’s defeat in the reports by Melchior Wańkowicz and Leon Sobociński
Brak okładki
Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym
Brak okładki
Po zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś
Teatralność i dramatyczność. [Witold] Gombrowicz, [Tadeusz] Różewicz, [Sławomir] Mrożek
Brak okładki
Prawo i literatura. Szkice drugie
Brak okładki
Listy do rodziny
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Próba przeniesienia prochów Wincentego Witosa na Wawel podjęta w latach 90-tych
Wincenty Witos wobec Rosji i ZSRR
Brak okładki
Wincenty Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
Janina Kupiec (1954-2009) - wierna strażniczka idei Wincentego Witosa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2003
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Poczet rektorów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1947-2007
Brak okładki
80 lat Szkoły Ekonomicznej w Jarosławiu (1924-2004)
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
Brak okładki
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Art of the Orient
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica