Rocznik 2021
W promieniach majowej jutrzenki : Konstytucja 3 Maja i jej znaczenie : katalog wystawy
Przegląd współczesnych ukraińskich rozpraw naukowych, dotyczących historii Wołynia w latach II wojny światowej
Sprawozdanie z XIV konferencji naukowej pt. "Między Barokiem a Oświeceniem. Ignacy Krasicki i jego czasy"
Odzież i akcesoria stroju w średniowiecznym Elblągu
Eugen von Czihak (1853-1918) i jego badania nad sztuką złotniczą w Prusach Królewskich
 
Rocznik 2022
Kościoły Diecezji Tarnowskiej : nasze dziedzictwo. T. 1
3 pory życia : tradycje i obrzędy rodzinne ziemi przemyskiej
Biskup i Muzy : konterfekty Filipa Padniewskiego w poezji nowołacińskiej
Galicja naftową potęgą świata
Mateusz Talbot : od alkoholika do kandydata na ołtarze
 
Rocznik 2023
Piękne skandalistki : przedwojenne Miss Polonia
Ilyushin Il-2
Artysta i sztuka w polskich filmach fabularnych powstałych po II wojnie światowej
Paleta Kujaw : ikonografia regionu w malarstwie, grafice i rysunku XX w
Arabiści w Polsce (1945-1990)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Autoportret przekorny" [1911-2004]
Brak okładki
Paweł Hertz (1918-2001)
Brak okładki
Żydzi w kulturze polskiej
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
La Via dell'Ambra dal Baltico all'Alma mater. Atti del Convegno italo-baltico svoltosi all'Università di Bologna dal 18 al 20 settembre 1991
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Brak okładki
Melchior Wańkowicz. Bibliografia
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
Brak okładki
Melchiora Wańkowicza kręta droga do Polski Ludowej
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce
Brak okładki
Obraz Kanady w Polsce
Brak okładki
Pod rękę z Gombrowiczem
Brak okładki
Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi [1923-2009] w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Korespondencja
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wielcy niepoprawni politycznie
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Kielecczyzną. Materiały z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w Kielcach w 50 rocznicę śmierci Wincentego Witosa
Brak okładki
Władysław Grabski. Uczony i mąż stanu
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Bitwy decydujące o losach Europy Środkowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2001-2003)
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych Gorzów Wlkp. 1946-1996
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
Brak okładki
Jeźdźcy olimpijscy
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Wałeckie środowisko olimpijskie
Brak okładki
Opolscy olimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Almanach Leżajski