Rocznik 2021
Nasze stronnictwa skrajne : wybór pism
Pałace Wilna XVII-XVIII wieku
Badania archeologiczne XVII-wiecznego wraka F53.26 z zastosowaniem fotogrametrycznej dokumentacji 3D
O potrzebie badań lokalnych pogranicza na przykładzie Babimojszczyzny w XX wieku
Rok Wacława Nałkowskiego
 
Rocznik 2022
Uchodźcy : nielegalne przekraczanie granicy polsko-sowieckiej w latach 1918-1939
Wacek" Wasilewska 1923-1944
Fajans z wytwórni europejskich : katalog zbiorów = European Faience in the Collection of the National Museum in Wrocław
Wincenty Lutosławski : filozof czy pisarz? : strategie autokreacyjne w "Jednym łatwym żywocie"
Brak okładki
Miałem szczęście : wspomnienia : Warszawa - Wilno wrzesień 1939 - lipiec 1944 : Wilno - Warszawa lipiec 1944 - kwiecień 1945
 
Rocznik 2023
Samochody Renault
Wodynie - historia parafii i wsi
Brak okładki
Kontopp : pocztówki historyczne
Brak okładki
Greszel : katalog odmian monet Leopolda I Habsburga z mennic śląskich
Brak okładki
Gmina Kornowac : widoki z przeszłości : w oparciu o monografie ks. A. Weltzla i L. Musioła oraz inne źródła historyczne
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
W podróży za słowem. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin profesora Emila Tokarza [ur. 1944]
Cenzorskie lekcje literatury : studia o systemowej kontroli słowa w Polsce po 1945 roku
Brak okładki
Szukanie ojczyzny
Brak okładki
Polish Renaissance in its European Context, The
Brak okładki
W Wielkim Księstwie Sillicianii
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu [1904-1969]
Brak okładki
Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen
Brak okładki
Modernism - representations of national culture
Brak okładki
Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Dziennik. [T.] 1: 1953-1958
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Piekło i niebo Polaków". Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje, kontynuacje, spory, pamięć. T. 1
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Wielcy niepoprawni politycznie
Brak okładki
Mąż stanu, wybitny polityk, przywódca ruchu ludowego. W 60-tą rocznicę śmierci Wincentego Witosa (1945-2005)
Brak okładki
W[incenty] Witos [1874-1945] - mąż stanu tysiąclecia (w świetle najnowszych dokumentów i wspomnień Wielkopolan)
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Wolontariat szkolny Vetter w roku jubileuszów. Monografia 150-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta Juliusza Vetterów. 20-lecie wolontariatu
Brak okładki
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. The campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Siódmy] VII Zjazd Absolwentów Studiów Ekonomicznych i Socjologicznych w Łodzi, 4-7 czerwiec 2009 r. 20 lat Stowarzyszenia
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwenci 1955-2012
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Biegnij, Bronek, Biegnij...! : Bronisław Malinowski (1951-1981) : mistrz olimpijski - lekkoatleta
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928
Brak okładki
Rudzcy olimpijczycy
Brak okładki
Wałeckie środowisko olimpijskie
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica