Rocznik 2021
Czas wolności - czas przemian : Traktat wersalski i rok 1919 w zachodniej Polsce
kranke Rand des Reiches : Sozialhygiene und nationale Räume in der Provinz Posen um 1900
Nowe atrybucje barokowego nagrobka św. Jadwigi w Trzebnicy w świetle najnowszych odkryć
Krew najmłodszych i pamięć murów : Jan Józef Lipski o polityce historycznej
Warszawa w obliczu sowieckiego najazdu w 1920 roku
 
Rocznik 2022
Między Wilnem, Uralem i Petersburgiem : asymetrie kulturowe, transfer wiedzy i polityka w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
Materiały z I Zjazdu badaczy Polonii
Brak okładki
Losy mieszkańców gminy Zaręby Kościelne w latach wojny 1939-1945
Brak okładki
Przasnysz Miasto : zarys przeszłości gospodarczej lata 1931-1990
Brak okładki
Kroniki pszczyńskie. Z. 6
 
Rocznik 2023
Wielkie dni małej floty
Rodzina drogą Boga do świata : złoty jubileusz Domowego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie
Prasa wydawana w powiecie świeckim w latach 1920-1939
Czołg T-26
Maklakiewicz : zaczęło się od tego, że jestem brzydki
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku
Brak okładki
Duchy Europy. Wokół dzieła i myśli Czesława Miłosza, Jana Patočki i Istvána Bibó
Brak okładki
Nieśmiertelni. Krypta Zasłużonych na Skałce
Brak okładki
Czesława Miłosza autoportret przekorny
Brak okładki
Wizja wspólnej Europy w esejach Czesława Miłosza z lat 1931-1958 (zarys problematyki)
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Argentyńskie przygody Gombrowicza
Brak okładki
Dziennik. [T.] 1: 1953-1958
Brak okładki
Listy do Mariano Betelū
Brak okładki
Obraz Kanady w Polsce
Brak okładki
Warszawa Witolda Gombrowicza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Pamiętnik poety
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Prymas Tysiąclecia a polska wieś. Sesja popularnonaukowa pod patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki odbyta 15 grudnia 2001 r. w Wierzchosławicach
Brak okładki
Wincenty Witos [1864-1945] a Kościół i jego hierarchia
Brak okładki
Świadek i uczestnik odzyskania niepodległości przez Polskę. Przemówienie Wincentego Witosa w Reichsracie z 16 VI 1917 r
Brak okładki
Listy
Brak okładki
Moja tułaczka w Czechosłowacji
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 1: (1918-1945)
Brak okładki
Zarys monograficzny Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w 45-leciu 1957-2002
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 1946-1996. Szkic monograficzny. 50 lat ZSE
Brak okładki
Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie. The Campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Wspólny fragment biografii. Pięćdziesiąt lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986). Gimnastyczka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. W 100. rocznicę urodzin
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
Brak okładki
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche