Rocznik 2021
Sztuka
Cud w Rokitnicy
Nieźle się zapowiadało
Więzień skryty i obcy obecnemu ustrojowi" - komunistyczny aparat bezpieczeństwa wobec pułkownika Franciszka Studzińskiego "Rawicza", "Kotliny" (1893-1964)
Chciałem być piosenkarzem : biografia Krzysztofa Krawczyka
 
Rocznik 2022
Mieszkańcy Karwowa w latach 1815-1920 : studium historyczno-genealogiczne
Brak okładki
Biały Marsz : 17 maja 1981
Igrzyska osobiście
Dokumenty doktrynalne kształtujące politykę Sojuszu Północnoatlantyckiego
Jadwiga Lechicka : kobieta nowa i nowoczesna : kulturowy porządek i relacja płci w historiografii polskiej
 
Rocznik 2023
Jak zostałem ekspertem, czyli Kariera geofizyka z PRL-u
Pamiętnik i dziennik z lat 1939-1946
Poszły wici po zaściankach : insurekcja 1863
Historia cywilizacji amerykańskiej : era konsolidacji 1861-1945
Głosy zabitego miasta : wstępna prezentacja rezultatów badań archeologicznych na terenie dawnego getta warszawskiego w latach 2021-2022
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności
Brak okładki
Starzec i dziarscy chłopcy
Brak okładki
Pod okupacją. Listy
Brak okładki
Campo di Fiori' fifty years later: the people who remain. A discussion that took place on the fiftieth anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising
Brak okładki
PRL - "normalny" kraj
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 3
Brak okładki
Węgry - Polska w Europie Środkowej. Historia - literatura. Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Felczaka
Brak okładki
Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Prymas Tysiąclecia a polska wieś. Sesja popularnonaukowa pod patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki odbyta 15 grudnia 2001 r. w Wierzchosławicach
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Witosowe przesłania
Brak okładki
Wincenty Witos w rękach NKWD
Brak okładki
Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło. Historia, wojsko, polityka
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
31 lat Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego. 1988-2019
Brak okładki
Historie stare i nowe. 50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu
Brak okładki
20 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
140 lat tarnowskiego Ogrodnika : Tarnowska Szkoła Ogrodnicza - historia i współczesność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie-Gumniskach 1881-2021
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
Brak okładki
Ze Śląska na olimpijskie areny. Leksykon olimpijczyków śląskich
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)