Rocznik 2021
Wąbrzeźno i powiat wąbrzeski w latach 1945-1956 : szkice z dziejów politycznych
Album w koronie : Stok Lacki i jego mieszkańcy
Brak okładki
Atrybucja i proweniencja planu bazyliki ojców Bernardynów w Leżajsku
Wykrzesać pokrewieństwo burzy" : Jana Kasprowicza drogi do wielkości : szkice i studia
Przechodzień : reżyseria Andrzej Titkow
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Historia : zakres rozszerzony
Masy w miastach - ogrom - powiększenie : strategie retoryczne w poezji Wielkiej Awangardy
Lotnik z Zabłudowa Aleksander Szot(t) : w służbie Rzeczypospolitej
Prezydent "znovu", czyli walka o reelekcję w warunkach zwykłych i niezwykłych = The president "again", or a fight for re-election under usual and unusual conditions
Lubin - Chocianów 1945
 
Rocznik 2023
Harcerstwo w warszawskim Ursusie w latach 1933-1970 : praca zbiorowa zespołu
Oni mieszkali w naszej okolicy : Franklinów (1914-1939)
Polski czetnik : krwawa bałkańska droga 1943-1945
Eros Greków
Brak okładki
Na miejsca, gotów... czyli Historia sportu w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łomnicy
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesław Miłosz] ťeslav Miloš v žurnale Pol'skoj Akademii Nauk
Brak okładki
Nieśmiertelni. Krypta Zasłużonych na Skałce
Brak okładki
Prasa dawna i współczesna. Praca zbiorowa. Cz. 1-3
Brak okładki
Czesław Miłosz na służbie dyplomatycznej w USA
Brak okładki
Ścieżkami pisarzy. T. 1: Studia i szkice o Krakowie
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Krajobraz po bitwie : narracje klęski plebiscytu 1920 roku w reportażach Melchiora Wańkowicza i Leona Sobocińskiego = A landscape after the battle : narratives of the 1920 plebiscite’s defeat in the reports by Melchior Wańkowicz and Leon Sobociński
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009)
Brak okładki
Listy 1945-1963
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Pomiędzy prywatnym a publicznym. Dzienniki André Gide'a [1869-1951] i Witolda Gombrowicza [1904-1969]
Brak okładki
Listy do rodziny
Brak okładki
Literackie drogi wobec mitu
Brak okładki
Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998
Brak okładki
Straszna powieść Gombrowicza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Próba przeniesienia prochów Wincentego Witosa na Wawel podjęta w latach 90-tych
Brak okładki
Historia, polityka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Henrykowi Cimkowi
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Brak okładki
Janina Kupiec (1954-2009) - wierna strażniczka idei Wincentego Witosa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Księga jubileuszowa 1953-2013
Brak okładki
Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach
Brak okładki
Stan organizacyjny i zadania wyższych szkół ekonomicznych w Polsce w latach 1945-1955
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Technikum Finansowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica: 1951-2011
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Stanisław Piłat [1909-1993] olimpijczyk, pięściarz rodem z Podhala
Brak okładki
Smutni panowie na olimpijskim szlaku. Inwigilacja polskich olimpijczyków przez Służbę Bezpieczeństwa
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Art of the Orient