Rocznik 2021
Los polskiego inteligenta na przykładzie dziejów Ignacego Zielińskiego - byłego żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ekonomisty, pedagoga, lektora i tłumacza języka angielskiego : studium biograficzno archiwalne = The fate of the Polish intellectual exemplified with the history of Ignacy Zielińskiego - a former soldier of the Polish Armed Forces in the West, an economist, pedagogue, English lector and translator : an archival biographical study
Julian Tuwim : pęknięcie
Koszyczki z kości słoniowej z kolekcji wilanowskiej = Ivory baskets in the Wilanów collection
40-lecie pracy zawodowej w obiektywie : 1980-2020
Zabytaâ rossijskaâ administraciâ : Pravlenie Rossijskih tamožennyh i torgovyh del v Varšave 1818-1822 = Forgotten Russian Administration : board of Russian Customs and Trade in Warsaw 1818-1822 = Zapomniana administracja rosyjska : Zarząd Rosyjskich Spraw Celnych i Handlowych w Warszawie 1818-1822
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Wojenne Dzieje : epizody II wojny światowej ilustrowane emisjami filatelistycznymi. T. 2
Droga z przekonania
Historia 4 : szkoły ponadpodstawowe : maturalne karty pracy : zakres rozszerzony. Cz. 1 i 2
Księstwo pruskie w XVI wieku : ustawa o rządzie z 1542 roku
Brak okładki
Historia 4 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : zakres rozszerzony. Cz. 1,
 
Rocznik 2023
Wielkie dni małej floty
Zbrodnia wołyńska w świetle prawa międzynarodowego
Brak okładki
Rewera : dziesięć pokoleń rodziny od połowy XVIII wieku do 2023 roku
Pocztówki Skarżyska-Kamiennej z kolekcji Marcina Medyńskiego : katalog wystawy
Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Wilno Jerozolimą było. Rzecz o Abrahamie Sutzkeverze [ur. 1913]
Brak okładki
Listy o Aleksandrze Wacie
Brak okładki
Miłosz - lewy profil
Brak okładki
Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki i inne szkice
Brak okładki
Czesław Miłosz na służbie dyplomatycznej w USA
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Korespondencja
Na tropach Wańkowicza
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Polski film dokumentalny w XXI wieku
Brak okładki
Prawo i literatura. Szkice drugie
Brak okładki
Listy do rodziny
Brak okładki
Dziennik 1953-1956. T. 1
Czesław Miłosz i rewolucja
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Emigracja Wincentego Witosa w Czechosłowacji 1933-1939. Konferencja popularnonaukowa pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki z okazji odsłonięcia obelisku ku czci Wincentego Witosa w Gródku w Republice Czeskiej, 4 X 2003 r
Brak okładki
Rząd obrony narodowej" Wincentego Witosa (24 VII 1920 - 13 IX 1921). Pozycja prawno-ustrojowa i dokonania w polityce wewnętrznej
Brak okładki
Sto dwadzieścia] 120 lat polskiego ruchu ludowego
Brak okładki
Bitwy decydujące o losach Europy Środkowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Zarys historii szkoły 1925-1995
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Księga jubileuszowa 1953-2013
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Jan Szczepański [1939-2017] - mistrz olimpijski związany z Wołominem
Brak okładki
Udział sportowców Pomorza Zachodniego w letnich igrzyskach olimpijskich po drugiej wojnie światowej
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe