Rocznik 2021
Dziedzictwo współdzielone : rola historii w odbudowie miast nadbałtyckich po II wojnie światowej
Jan Amor Tarnowski : kasztelan krakowski i hetman wielki koronny
Dylematy badaczy wiedzy o przeszłości : ostrzeżenia i przestrogi
Wartheland : dzieje zbrodni
Gospodarskie problemy Jadwigi z Jabłonowskich Woroniczowej (1719-1769), kasztelanowej kijowskiej
 
Rocznik 2022
Nas nie złamią : jak Polacy uciekali z Auschwitz
U źródeł szczecińskiej sceny muzycznej : protokoły posiedzeń Towarzystwa Miłośników Teatru Muzycznego (1956-1958)
Wspomnienia z moich lat młodzieńczych
Kto przez ogień : żydowskie świadectwa ze Stutthofu = Mi ba-esh
Brak okładki
Meine Vorfahren in der Grafschaft Glatz in Schlesien
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia
Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655
Charyzmatyczny kapucyn Maurycy Kubrak
Brak okładki
Rewera : dziesięć pokoleń rodziny od połowy XVIII wieku do 2023 roku
Nowi sąsiedzi w środku Europy : Polska i Rzesza w średniowieczu
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Rosyjski łącznik. Rzecz o Jerzym Pomianowskim [1921-2016]
Brak okładki
Miłosz i długi cień wojny
Brak okładki
Prasa krajowa a śmierć Czesława Miłosza - kontrowersje wokół miejsca pochówku
Brak okładki
W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych polskich pisarzy emigracyjnych. Florian Czarnyszewicz, Michał Kryspin Pawlikowski, Maria Czapska, Czesław Miłosz, Józef Mackiewicz
Brak okładki
Polskie widzenie Europy. Historia i współczesność. Praca zbiorowa
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Monte Cassino
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
ťeská polonistická studia. Tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo)
Brak okładki
Przed i po. Witold Gombrowicz [1904-1969]. [T.] 1
Brak okładki
Literackie drogi wobec mitu
Brak okładki
Wspominając Gombrowicza
Brak okładki
Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
100. rocznica zwycięskiej wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 : dokonania Rządu Obrony Narodowej i jego premiera Wincentego Witosa
Brak okładki
Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce XX wieku
Brak okładki
Rok 1918 na Podlasiu. Praca zbiorowa
Brak okładki
Wincenty Witos, mąż stanu 1874-1945, obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Udział Związku Ludowo-Narodowego w rządzie "większości polskiej" Wincentego Witosa w 1923 r
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
140 lat tarnowskiego Ogrodnika : Tarnowska Szkoła Ogrodnicza - historia i współczesność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie-Gumniskach 1881-2021
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1925-2005
Brak okładki
Profesorowie i wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziejach katowickiej Akademii Ekonomicznej
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010
Brak okładki
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
Brak okładki
Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej
Brak okładki
Smutni panowie na olimpijskim szlaku. Inwigilacja polskich olimpijczyków przez Służbę Bezpieczeństwa
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona