Rocznik 2021
O niepodległość i prawa kobiet : Zofia Moraczewska 1873-1958 : życie i działalność
Reformacja w Prusach a polska reformacja na Mazurach = Reformation in Prussia and Polish reformation in Masuria = Reformation in Preußen und die polnische Reformation in Masuren
Emigracja polska i Polonia na Półwyspie Arabskim
Kronika szkolna Katolickiej Szkoły Podstawowej w Cisku
Powstanie i pierwsze lata działalności ruchu "Wiara i Światło" w diecezji (zielonogórsko)-gorzowskiej do roku 1998
 
Rocznik 2022
Miasteczko : dziesięć lat później
Brak okładki
Historia wiarą pisana : powstanie i dzieje Parafii Kock w świetle publikacji oraz zasobów archiwum parafialnego
Bruno Schulz w oczach świadków : listy, wspomnienia i relacje z archiwum Jerzego Ficowskiego
Brak okładki
Dwa lata bez siedmiu dni
Brak okładki
W Wiewiórce (k/Dębicy) i nie tylko, był maj 1945 r. i nie tylko
 
Rocznik 2023
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Per Mickiewicz. Atti del Convegno internazionale nel bicentenario della nascita di Adam Mickiewicz. Accademia Polacca di Roma, 14-16 dicembre 1998
Brak okładki
Prasa dawna i współczesna. Praca zbiorowa. Cz. 1-3
Brak okładki
Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej
Brak okładki
Mój Miłosz
Brak okładki
Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
Brak okładki
Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca zbiorowa
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Obraz Kanady w Polsce
Brak okładki
Gombrowicze
Brak okładki
Zagadka domu Pueyrredóna. Wokół dzienników Gombrowicza
Brak okładki
Dziennik 1953-1969
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Tu mówi Nowy Jork!". Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos, Stanisław Mikołajczyk, Waldemar Pawlak - doświadczenia premierowskie. W 125-lecie powstania politycznego ruchu ludowego
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Wincenty Witos : prawo i wolność są największym skarbem narodu
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Wincenty Witos a kluczowe kwestie w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Romuald Traugutt 1826-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 1912-2002
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Technikum, Liceum Ekonomiczne w Strzelnie 1963-1974
Brak okładki
25-lecie praw doktoryzowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Brak okładki
Olimpijczycy spod Tatr. Olympionici spod Tatier
Brak okładki
Stanisław Piłat [1909-1993] olimpijczyk, pięściarz rodem z Podhala
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona