Rocznik 2021
Służba archiwalna Polskich Sił Powietrznych w latach II wojny światowej
By przestała być sloganem demokracja : strajk łódzkich studentów 1981
Należało odpowiedzieć tylko czerwonym terrorem na biały terror" : wspomnienia płk. Teodora Dudy dotyczące wydarzeń w województwie lubelskim i rzeszowskim w latach 1944-1947
Brak okładki
Przemyskie Zapiski Historyczne : studia i materiały poświęcone historii Polski Południowo-Wschodniej. T. 23 (2021)
1926-1929 : przemówienia, wywiady, artykuły
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Zestawienie rekomendacji działań służących ochronie procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego
Gilgal : Biblia - archeologia - teologia : studium historyczno-krytyczne deuteronomi(sty)cznych tradycji o podboju Kanaanu
Pìdručnik z ìnventarizacìï kladoviŝ ì nadgrobkìv : dosvìd ta praktičnì poradi polʹsʹkih ìnstitucìj
Radziwie : szkice o historii i architekturze
Brak okładki
Kościół na wydmie piaszczystej : 140. rocznica konsekracji świątyni pw. św. Witalisa Męczennika w Tuszynie 1882-2022
 
Rocznik 2023
Małopolska : kolebka polskiego sportu = cradle of Polish sport
Polonia - etnografia polityczna - niepodległość : księga dedykowana Janowi Sękowi
Henryk Stażewski : late style : 21.04-27.08.2023
Brak okładki
Historia polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny w latach 1995-2023 : od 100-lecia powstania Zgromadzenia do 100-lecia pobytu w Górce Klasztornej
Miłość i dramaty królewny Marianny
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia
Brak okładki
Per Mickiewicz. Atti del Convegno internazionale nel bicentenario della nascita di Adam Mickiewicz. Accademia Polacca di Roma, 14-16 dicembre 1998
Brak okładki
Miłosz - Suwalszczyzna
Brak okładki
Listy 1964-1972
Brak okładki
Portret podwójny wykonany z listów, wierszy, zapisków intymnych, wywiadów i publikacji
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja. Cz. 1: Józef Wittlin, Jarosław Iwaszkiewicz, Artur Sandauer
Brak okładki
Stulecie Gombrowicza [1904-1969]
Brak okładki
Zagadka domu Pueyrredóna. Wokół dzienników Gombrowicza
Brak okładki
Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki i pałace. T. 1
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Listy
Brak okładki
Bezpieczeństwo i granice Polski w myśli politycznej Wincentego Witosa
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce - wartości w polityce. Księga jubileuszowa ofiarowana pani profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2013
Brak okładki
Studium Ekonomiczno-Administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Jan Szczepański [1939-2017] - mistrz olimpijski związany z Wołominem
Brak okładki
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny
Brak okładki
Teresa Ciepły - mistrzyni olimpijska z Bydgoszczy (1937-2006)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica