Rocznik 2021
Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Nr 73: 1 I 2019 - 31 XII 2019 (2021)
By przestała być sloganem demokracja : strajk łódzkich studentów 1981
Our sacred duty" : Poland’s diaspora fights for Polish independence, 1894-1921
Specyfika techniki i technologii bizantyńsko-ruskich fresków fundacji Jagiellonów
Katalog Zbioru Kartograficznego Towarzystwa Historyczno-Literackiego : Biblioteki Polskiej w Paryżu. T. 1,
 
Rocznik 2022
Zygmunt Gloger w kręgu rodziny i badaczy jego twórczości : konterfekt pośmiertny starożytnika z Jeżewa
Śląsk w gospodarce Europy i świata : zarys rozwoju i perspektyw
Strengthen your arm - serve your fatrerland" : the 135th anniversary of the Polish falkons of America
Brak okładki
Gordyjski węzeł sarmackości : eseje i wspomnienia. T. 2
Kłopotliwy sojusznik? : PRL i RP w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach 1980-1991
 
Rocznik 2023
Posesja przy ulicy Krakowskiej pod numerem 30 na krakowskim Kazimierzu : ponowne przedstawienie problematyki historycznej oraz rekonstrukcja zabudowy : (od XVI do XVIII wieku)
100 lat Szkoły Podstawowej w Komorowie
Myślenie św. Jana Pawła II o Europie : pamięć - tożsamość - przyszłość
Kobiety w białostockim getcie : "jak smutno strasznie żyć..."
Brak okładki
Na styku kultur i narodów : galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym. T. 50,
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe
Brak okładki
Zbiorowa nieświadomość. Czesław Miłosz
Brak okładki
Geneza "zielonego" tomu [Czesława] Miłosza
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Moje spotkania z Czesławem Miłoszem [1911-2004]
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Brak okładki
Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca zbiorowa
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold Gombrowicz wśród Czechów
Brak okładki
Zielone lata. Maria Jarema, 1908-1958
Brak okładki
Droga ku wzajemności. 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim
Brak okładki
Dziennik 1953-1969
Brak okładki
Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Mozaika powiatu pińczowskiego. T. 1
Brak okładki
Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy
Brak okładki
Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski. T. 1
Brak okładki
Informacja o odsłonięciu obelisku upamiętniającego pobyt Wincentego Witosa w Radzyminie w sierpniu 1920 r
Brak okładki
Witos, Mikołajczyk i bracia Skąpscy - rok 1944
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Stan organizacyjny i zadania wyższych szkół ekonomicznych w Polsce w latach 1945-1955
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwenci 1955-2012
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych Gorzów Wlkp. 1946-1996
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Brak okładki
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Olimpijczycy spod Tatr. Olympionici spod Tatier
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Folia Orientalia