Rocznik 2021
Słownik powstań śląskich. T. 2,
Ofiary działań wojennych i polegli żołnierze w Zabrzu w 1945 r
Zygmunt Gzella w świetle zachowanych dokumentów
Brak okładki
Kapliczki i krzyże Ziemi Nozdrzeckiej… : niech pozostaną dalej tu
Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim na Zachodzie w latach 1941-1943
 
Rocznik 2022
Sokołowsko : inicjacje artystyczne Krzysztofa Kieślowskiego
Ten drugi Piłsudski : biografia Bronisława Piłsudskiego - zesłańca, podróżnika i etnografa
Scripta selecta : wybór tekstów na osiemdziesięciolecie Profesora Michała Gawlikowskiego : Palmyra and the Levant = Palmyre et Levant (1966-2010)
Brak okładki
Jak tysiące innych : historia Józefa Konewki
Brak okładki
Archiwum zasłużonych lekarzy : zbiory archiwalne Głównej Biblioteki Lekarskiej
 
Rocznik 2023
Gmina Tomaszów Lubelski dawniej
Możliwość poznania świata zewnętrznego według Kartezjusza
Jubileusz 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach 1923-2023
Z głębokości : prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Henrykowi Skorowskiemu
Formuła pożegnalna jako element ramy tekstowy w epistolografii polskiej XVII i XVIII wieku
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
book of the Grand Duchy of Lithuania. Knìga Vâlìkaga Knâstva Lìtoŭskaga. Letuvos Didžiosios Kunigaikštytés knyga. Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego, The
Brak okładki
Abecadło Miłosza
Brak okładki
Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej
Brak okładki
Była raz "Kultura". Rozmowy z Zofią Hertz
Brak okładki
Der "polnische Essay" und seine kulturmodellierende Funktion (Jerzy Stempowski und Czesław Miłosz)
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Monte Cassino
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
Brak okładki
Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca zbiorowa
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2: Wiktor Choriew in memoriam
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Strony autobiografizmu
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu [1904-1969]
Brak okładki
Marani literatury polskiej
Brak okładki
Literackie drogi wobec mitu
Brak okładki
Norwid mniej znany - przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego
Brak okładki
Testament. Rozmowy z Dominique de Roux
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Piekło i niebo Polaków". Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje, kontynuacje, spory, pamięć. T. 1
Brak okładki
Drugi gabinet Wincentego Witosa (28 V - 15 XII 1923). Geneza, działalność i przyczyny upadku
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945] - polski polityk i mąż stanu. Cz. 1-2
Brak okładki
Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Z biegiem lat, z biegiem dni... Stowarzyszenia absolwentów w dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1925-2010
Brak okładki
80 lat Szkoły Ekonomicznej w Jarosławiu (1924-2004)
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia 1925-2015. 90-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Brak okładki
Merkury. Jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy Łodzi i regionu. Paryż 1924 - Rio 2016
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Art of the Orient