Rocznik 2021
Związek publicznej obecności Kościoła w Polsce z preferencjami wyborczymi elektoratu w 2011 roku
Brak okładki
Radiostacje N1, N2 i N3
W krainie pamięci - recenzja]
Legalne i nielegalne wydobycie węgla - biedaszyby
Bolimów 1915
 
Rocznik 2022
Metryki ślubów szlachty w parafiach kaliskich z XVIII wieku : studium genealogiczno-prozopograficzne
Wprowadzenie
Pamięć ziem historycznych : łotewsko-sowiecki/rosyjski spór terytorialny 1917-2007 (2020)
Białostoccy anarchiści 1903-1908
Bóbrka - history of the site : a 19th-century mine in the Ignacy Łukasiewicz Oil and Gas Industry Museum
 
Rocznik 2023
Imperium peryferii : architektura i modernizacyjne procesy przestrzenne w Kaliszu pod koniec XIX wieku
Zbrodnia wołyńska w świetle prawa międzynarodowego
Dzieje najnowsze dyplomacji rosyjskiej : od Cuszimy do Ławrowa
Przy cudownym źródle w Kolonii Kryłów
Edukacja przegranych : fenomen narracji pamiętnikarskich
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem
Brak okładki
Wiadomości" i okolice. Szkice i wspomnienia. T. 2
Brak okładki
Formacja 1910. Biografie równoległe
Brak okładki
Campo di Fiori' fifty years later: the people who remain. A discussion that took place on the fiftieth anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
De profundis. Polacy i Ameryka
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Życie i twórczość Witolda Gombrowicza (Kielce-Opatów 30 V - 1 VI 1994)
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Argentynie. Świadectwa i dokumenty 1939-1963
Brak okładki
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności
Brak okładki
Listy do Juana Carlosa Gómeza
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Sto dwadzieścia] 120 lat polskiego ruchu ludowego
Leopold Skulski - minister spraw wewnętrznych w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa: 24 lipca 1920 - 28 czerwca 1921 = Leopold Skulski - the Minister of the Internal Aff airs in the Government of National Defense Led by Wincenty Witos: July 24, 1920 - June 28, 1921
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
Brak okładki
Bezpieczeństwo i granice Polski w myśli politycznej Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos a niepodległość Polski
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Aude aliquid dignum. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2001-2007 i Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007-2008
Brak okładki
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001
Brak okładki
Siódmy] VII Zjazd Absolwentów Studiów Ekonomicznych i Socjologicznych w Łodzi, 4-7 czerwiec 2009 r. 20 lat Stowarzyszenia
Brak okładki
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. The campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1956
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy spod Tatr. Olympionici spod Tatier
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)