Rocznik 2021
Klęska urbanistyki" : o powojennej odbudowie Kamienia Pomorskiego
Profesor Henryk Bogdan Samsonowicz (1930-2021)
Procesy urbanizacyjne w województwie krakowskim w XVI-XVIII wieku : nowe możliwości badań = Urbanization processes in the Kraków Voivodeship in the 16th-18th Centuries : new research opportunities
Liturgia wielkiego tygodnia : w rzymskich księgach liturgicznych od VIII do XII wieku
Czerwona konnica" : stan organizacyjny kawalerii RKKA od połowy lat 30. do momentu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 r
 
Rocznik 2022
Powiat lubaczowski na mapach i pocztówkach
Brak okładki
Wspomnienia
Sowietyzacja Wołynia 1944-1956
Paweł Tetera, hetman Ukrainy prawobrzeżnej w latach 1662-1665 : (rola polityczna)
Od "Jutrzenki" do "Jutrzenki" : z dziejów spółdzielczości spożywców, zaopatrzenia i zbytu oraz rolniczo-handlowej na terenie Gminy Zakrzówek w latach 1907-2022
 
Rocznik 2023
Krajobrazy biograficzne Rafała Lemkina
Mulier fortis : studia nad Prologiem w "Vita Dorotheae Montoviensis" Jana z Kwidzyna
Kuleszyńscy herbu Ślepowron i ich koligacje w XIX wieku
Rodzina drogą Boga do świata : złoty jubileusz Domowego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie
Jarosław Iwaszkiewicz mniej znany
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Duchy Europy. Wokół dzieła i myśli Czesława Miłosza, Jana Patočki i Istvána Bibó
Brak okładki
Miłosz i rówieśnicy. Domknięcie formacji
Brak okładki
Sparta w kulturze polskiej. Praca zbiorowa. Cz. 1: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie
Brak okładki
Dziecko. [T.] 2
Brak okładki
1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
Brak okładki
Melchiora Wańkowicza kręta droga do Polski Ludowej
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Teatr Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Szczecińska kuzynka [Witolda] Gombrowicza
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Listy do rodziny
Brak okładki
Framing the Polish home. Postwar cultural constructions of hearth, nation and self
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele
Brak okładki
Sto dwudziesta] 120 rocznica urodzin Wincentego Witosa. Warszawa, 22 stycznia 1994 r
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
Brak okładki
Wincenty Witos, mąż stanu 1874-1945, obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Romuald Traugutt 1826-1864
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu
Brak okładki
80 lat Szkoły Ekonomicznej w Jarosławiu (1924-2004)
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 1912-2002
Brak okładki
Szkoła Ekonomiczna we wspomnieniach absolwentów. Jubileusz 85-lecia 1924-2009
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Art of the Orient