Rocznik 2021
Lud zdolny do życia" : górale podhalańscy w oczach niemieckiego okupanta
Sądowe i pozasądowe rozstrzyganie sporów majątkowych na terenie współczesnych Katowic w wiekach XVI-XVIII
W drodze ku nowoczesności : funkcjonalizm na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
Pozycja ekonomiczna mniejszości niemieckiej w powiecie kartuskim w okresie międzywojennym
I Pomorska Brygada AK-ROAK i Batalion "Znicz"
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Życie i śmierć dla Polski
Życie bez korekty, czyli Rzecz o profesorze Bronisławie Średniawie fizyku, historyku nauki i żeglarzu w 105-lecie urodzin
Niedokończone msze wołyńskie
Prekursorka "małego sabotażu" : Elżbieta Zahorska (1915-1939)
Nazwy roślin w pieśniach warmińsko-mazurskich z przełomu XIX i XX wieku
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Wspomnienia o ks. bp Edwardzie Samselu
A. L. Ostatni amator.pl : autobiografia niedoskonała
Wieczni prezydenci : przypadek Rzeszowa
Brak okładki
TATRY w Bieszczadach : ćwiczenia taktyczne 21. Brygady Strzelców Podhalańskich po kryptonimem "TATRY-95" i "TATRY-98"
Zdzisław Maćkowski
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Mój Miłosz
Brak okładki
Miłosz. A biography
Brak okładki
Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej
Brak okładki
Autoportret przekorny. Rozmowy
Brak okładki
Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Na tropach Wańkowicza
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Związki Melchiora Wańkowicza [1892-1974] z Jerką
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
Legenda Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii
Brak okładki
Droga ku wzajemności. 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim
Brak okładki
Dziennik. [T.] 1: 1953-1958
Brak okładki
Gombrowicz. Ja, geniusz. T. 1-2
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Pamiętnik poety
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Listy
Brak okładki
Wielcy niepoprawni politycznie
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Z biegiem lat, z biegiem dni... Stowarzyszenia absolwentów w dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1925-2010
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Brak okładki
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Księga jubileuszowa
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Udział sportowców Pomorza Zachodniego w letnich igrzyskach olimpijskich po drugiej wojnie światowej
Brak okładki
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu