Rocznik 2021
Historia biblioteki w Kłodzku 1945-2020
kranke Rand des Reiches : Sozialhygiene und nationale Räume in der Provinz Posen um 1900
Courtiers of foreign origin amongst the horse courtiers of king Sigismund I the Old in 1518-1526. Pt. 1,
Roczniki Historyczne. R. 86 (2020)
O krzemieniu skałkowym do broni ognistej w Podgórzu i Galicji pod koniec XVIII i w XIX wieku. Cz. 2
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Als ob wir nie gewesen wären : Judenvernichtung im Rahmen der deutschen "Aktion Reinhardt"
Palestyńskie Soplicowo 1939-1948 : studia z dziejów polskiego uchodźstwa wojennego w Ziemi Świętej
Dzieje harcerstwa w Lipnie (do 1945 roku)
Warszawo ma... : 79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim : praca zbiorowa
Brak okładki
Byliśmy pionierami : od szkoły zawodowej do akademii
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Akademia Ignatianum w Krakowie wczoraj i dziś : 90 lat Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (1932-2022)
Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655
Retrowersja w Elblągu : nowe życie Starego Miasta
Wojciech Korfanty : 1873-1939
Niemieckie ciężkie samochody pancerne
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Religia mrocznych lasów pogranicza. (Ernst Wiechert [1887-1950], Czesław Miłosz)
Brak okładki
Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg - Opole, 10-13 lipca 2013 r. T. 1
Brak okładki
Oskar Miłosz [1877-1939]
Brak okładki
Korespondencja Tadeusz J. Kroński - Czesław Miłosz. Próba opisu postaw polskiej inteligencji powojennej (1945-1950)
Brak okładki
Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
Melchior Wańkowicz. Bibliografia
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
O literaturze polskiej
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Czesław Miłosz i rewolucja
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Jerzy Kuncewicz [1893-1984]: ludowiec, polityk, publicysta. Materiały z konferencji zorg. w Kazimierzu Dolnym 4-5 grudnia 1992 r
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
Brak okładki
Z archiwum Józefa Retingera. Listy do przywódców ruchu ludowego
Wincenty Witos : prawo i wolność są największym skarbem narodu
Brak okładki
W[incenty] Witos [1874-1945] - mąż stanu tysiąclecia (w świetle najnowszych dokumentów i wspomnień Wielkopolan)
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Marzec 1968 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Z kształtów cienia i okruchów życia. 110 lat szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku w fotografii
Brak okładki
Siódmy] VII Zjazd Absolwentów Studiów Ekonomicznych i Socjologicznych w Łodzi, 4-7 czerwiec 2009 r. 20 lat Stowarzyszenia
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Księga jubileuszowa 1953-2013
Brak okładki
Historie stare i nowe. 50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Biegnij, Bronek, Biegnij...! : Bronisław Malinowski (1951-1981) : mistrz olimpijski - lekkoatleta
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Olimpijczycy spod Tatr. Olympionici spod Tatier
Brak okładki
Smutni panowie na olimpijskim szlaku. Inwigilacja polskich olimpijczyków przez Służbę Bezpieczeństwa
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Almanach Leżajski