Rocznik 2021
Zofia Anna Wojno (1886-1954) : siostra urszulanka i ordynator Instytutu Oftalmicznego w Warszawie = Zofia Anna Wojno (1886-1954) : Ursuline sister and head of the hospital of the Ophthalmic Institute in Warsaw
Brak okładki
Dzieje rodu Michałków ze Studzionki
Brak okładki
Dywersja i sabotaż : formy walki z niemieckim okupantem w Piwnicznej
Najstarsze tradycje zwiedzania Bodzentyna
Wspomnienie Nowego Tuchomia
 
Rocznik 2022
Kościoły Diecezji Tarnowskiej : nasze dziedzictwo. T. 1
Brak okładki
60 lat Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie
Mundur kolejarski 1918-2000
Akcja "Wisła" w 1947 roku : aspekty prawne
Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (1939-2019). [T. 1],
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Szkoły żydowskie w powiecie zamojskim (1907-1938) : organizacja, wykazy uczniów i nauczycieli
12 Pułk Ułanów Podolskich w ikonografii, mapach i dokumentach (1917) 1919-1947
Wojciech Bartosz Głowacki : (1758 Zakrzów - 1794 Kielce) : chłopski Bohater z Zakrzowa koło Skalbmierza
Wóz Drzymałów pod szwedzkim zaborem : transdyscyplinarne badania pamięcioznawcze nad chłopskim dziedzictwem : księgi wtóre
Wartime rescue of Jews by the Polish catholic clergy : the testimony of survivors and rescuers. Vol. 1
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesław Miłosz. Multiple worlds, game of forms
Brak okładki
Jenseits von Wahrheit und Lüge. Mein Jahrhundert. Gesprochene Erinnerungen 1926-1945
Brak okładki
Klasycyzm. Estetyka - doktryna literacka - antropologia
Brak okładki
Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Listy do rodziny
Brak okładki
Szczecińska kuzynka [Witolda] Gombrowicza
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Gombrowicz in Europa. Deutsch-polnische Versuche einer kulturellen Verortung
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Z archiwum Józefa Retingera. Listy do przywódców ruchu ludowego
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Władysław Grabski. Uczony i mąż stanu
Brak okładki
Na szlaku niepodległości
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Na Libelta 4. Monografia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu
Brak okładki
Rozwój wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (wybrane problemy)
Brak okładki
W stulecie szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku
Brak okładki
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008)
Brak okładki
Tradycja i nowoczesność. Księga pamiątkowa Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie wydana z okazji 100-lecia powstania Polskiej Szkoły Handlowej w Cieszynie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Rudzcy olimpijczycy
Brak okładki
Od Paryża 1924 do Sydney 2000. Polscy medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. Encyklopedia ilustrowana
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche