Rocznik 2021
Mieczysław Krzysztoforski (1899-1949) - tajemnica śmierci
Pochodzenie Rozalii Saulson (1807-1896) w świetle źródeł archiwalnych
Zwierciadło gasnącego świata : pamiętnik z ćwierćwiecza na służbie Ojczyzny
Henryk Siemiradzki w Cesarskiej Akademii Sztuk
Polityka Piastów śląskich i wielkopolskich wobec templariuszy nad środkową Odrą i dolną Wartą w XIII wieku = The policy of the silesian and wielkopolska piasts on the templars in the central oder and the lower warta in the 13th century
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Polska wieś na Syberii : Wierszyna w świetle historii mówionej
Karin Wolff : tłumaczka z pazurem
Obraz zwycięstwa : motyw Bitwy Warszawskiej w sztuce polskiej 1920-1939
Modernizm w Polsce i w polskiej historii sztuki : postulaty badawcze
Muzeum Archeologiczne w Wiślicy
 
Rocznik 2023
Najmłodsi bohaterowie : historia polskich dzieci X-XXI w. : opowieści o walce i cierpieniu
Listy 1943-1948
1932 : czarne punkty
Wyzwoleni" i zniewoleni : polsko-białoruskie pogranicze 1939-1941 w białoruskich dokumentach archiwalnych
Alfabet polskich uzdrowisk
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesław Miłosz w zbiorach Archiwum Emigracji - opracowanie archiwalno-bibliograficzne
Brak okładki
Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej [1909-1984]
Brak okładki
Podróż albo Rzeź niewiniątek. Pamiętnik pół wieku trwającej znajomości z polską, czeską i niemiecką historią 1939-1995 pióra ... poświęcony Jamesowi Merrillowi i Jackowi Woźniakowskiemu
Brak okładki
Żydzi w kulturze polskiej
Brak okładki
Błagam, tylko nie profesor. Wypominania i anegdoty
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Publicystyka, wywiady, teksty różne 1939-1963
Brak okładki
Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
List do ferdydurkistów : wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
Brak okładki
Swedish-Polish modernism. Literature, culture. Conference held in Cracow, Poland, april 20-21 2001. Joint Swedish Polish conference entited Swedish Polish modernism - literature, language, culture
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Witosowe przesłania
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Wincenty Witos. Współtwórca niepodległości 1874-1945. Obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 1-2
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dzieje Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej 1927-1997
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 1912-2002
Brak okładki
Zarys historii szkoły 1925-1995
Brak okładki
Technikum Finansowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica: 1951-2011
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
Brak okładki
Smutni panowie na olimpijskim szlaku. Inwigilacja polskich olimpijczyków przez Służbę Bezpieczeństwa
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały