Rocznik 2021
Stan górnictwa i hutnictwa w kluczu samsonowskim w świetle lustracji z 1809 roku = The state of mining and metallurgy in the Samsonów complex in the light of the survey from 1809
W cieniu wojny…: kultura i czas wolny wojskowych i ludności cywilnej w Lublinie w okresie okupacji austro-węgierskiej (1915-1918)
Ludność Radzymina podczas walk z bolszewikami i tradycja związana z bitwą w sierpniu 1920 roku
Ministry of Interior Affairs of the Second Republic of Poland and its view on communism and communists
Komunikaty Mazursko-Warmińskie : czasopismo poświęcone przeszłości ziem Polski północno-wschodniej. [T. 64], nr 3 (2021)
 
Rocznik 2022
U-505
Koncerty Gali Noworocznej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica
Trzeci front : propaganda radziecka i niemiecka na Białorusi 1941-1944
Brak okładki
Wierni historii, wierni bohaterom... : konspiracyjna działalność jabłonowskiej komórki "Młodego Lasu"
Siostra Faustyna : biografia świętej
 
Rocznik 2023
Macierzyństwo : studium z historii mentalności szlachty Rzeczypospolitej czasów saskich
Sekrety zza kulis
Przeszłość dla przyszłości : 1000 lat dziejów : rozmowy o Śląsku
Brak okładki
Bibliografia Miejsca Pamięci Treblinka. T. 1 = Bibliography of the Treblinka Memorial Site. Vol. 1
Zdzisław Maćkowski
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Księga Jubileuszowa Profesora Janusza Sowińskiego
Brak okładki
Klasycyzm. Estetyka - doktryna literacka - antropologia
Brak okładki
Bielinski et la licorne
Brak okładki
Moje spotkania z Czesławem Miłoszem [1911-2004]
Brak okładki
Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Melchior Wańkowicz. Bibliografia
Brak okładki
Korespondencja Jana Emila Skiwskiego z Melchiorem Wańkowiczem
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura, historia, kultura, sztuka
Brak okładki
polnische Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politischen Dankens und der Literatur Polens im Exil, Die
Brak okładki
Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu
Brak okładki
List do ferdydurkistów. Wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
Brak okładki
Obraz Kanady w Polsce
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Historia i polityka. Studia i rozprawy dedykowane profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Ostatnia droga Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos a kluczowe kwestie w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)
Wincenty Witos 1874-1945
Brak okładki
Witos, Mikołajczyk i bracia Skąpscy - rok 1944
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Romuald Traugutt 1826-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Studium Ekonomiczno-Administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939)
Brak okładki
Od prywatnej koedukacyjnej szkoły handlowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (1940-2005)
Brak okładki
Zarys historii szkoły 1925-1995
Brak okładki
Księga sześćdziesięciolecia] 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Brak okładki
Wspólny fragment biografii. Pięćdziesiąt lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej