Rocznik 2021
Pacyfikacja KWK "Wujek" w filmie Kazimierza Kutza
Zofia Zakrzewska, naczelniczka harcerstwa
Konserwacja srebrnej oprawy obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła pw. Bożego Ciała w Krakowie
Brak okładki
Wyzwania bezpieczeństwa kulturowego : działalność ks. prof. dra hab. Romana Dzwonkowskiego SAC na rzecz polskiej diaspory i katolików na Wschodzie
Brak okładki
Szczęść Boże
 
Rocznik 2022
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 16,
Reduty polskości : przeciw germańskiej nawale na Pograniczu 1919-1939
Bóbrka - history of the site : a 19th-century mine in the Ignacy Łukasiewicz Oil and Gas Industry Museum
Brak okładki
Z kart historii warszawskiej i mazowieckiej koszykówki
Mateusz Talbot : od alkoholika do kandydata na ołtarze
 
Rocznik 2023
Edukacja dla pamięci : przekaz wiedzy historycznej w kontekście postaw Polaków wobec ich przeszłości
Legiony Polskie w gminie Nieporęt 1917-1918 : przybycie - kryzys przysięgowy - internowanie
W cieniu katastrofy : "Encounter", Kongres Wolności Kultury i pamięć XX wieku
Przeszłość dla przyszłości : 1000 lat dziejów : rozmowy o Śląsku
Brak okładki
Historia Biblioteki Publicznej w Pruszkowie do roku 1989
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Cz. 1-2
Brak okładki
Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych. Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române
Brak okładki
List do prof. Wacława Lednickiego
Brak okładki
Miłosz. A biography
Brak okładki
Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
Brak okładki
Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Ulica Żółwiego Strumienia
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności
Brak okładki
Framing the Polish home. Postwar cultural constructions of hearth, nation and self
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Pirandello e Gombrowicz. La presenza teatrale Pirandelliana nei drammi Gombrowicziani
Brak okładki
Nareszcie wyzwoleni czy znowu zniewoleni? Polska emigracja powojenna we własnym zwierciadle
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Życie Chopina
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Jerzy Kuncewicz [1893-1984]: ludowiec, polityk, publicysta. Materiały z konferencji zorg. w Kazimierzu Dolnym 4-5 grudnia 1992 r
Brak okładki
W[incenty] Witos [1874-1945] - mąż stanu tysiąclecia (w świetle najnowszych dokumentów i wspomnień Wielkopolan)
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Dzieła Wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Wincenty Witos. Współtwórca niepodległości 1874-1945. Obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie. The Campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Historia i teraźniejszość Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
Brak okładki
60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Technikum, Liceum Ekonomiczne w Strzelnie 1963-1974
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków polskich. Od Chamonix i Paryża do Soczi 1924-2014
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
Brak okładki
Wałeckie środowisko olimpijskie
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Art of the Orient