Rocznik 2021
Pierwsza rada osiedla na Dębcu (2000-2005) jako przykład powstawania poznańskich rad osiedli
Sperimentare ed esprimere l' italianità : aspetti letterari e culturali = Doświadczanie i wyrażanie włoskości : aspekty literackie i kulturowe
Chciałem być piosenkarzem : biografia Krzysztofa Krawczyka
Ryszard Kapuściński i Herodotus redivivus
Dorobek polskiej terminologii lingwistycznej w sześćdziesięcioleciu 1961-2020
 
Rocznik 2022
Witoldo wyobrażony : recepcja twórczości Witolda Gombrowicza w Argentynie i obraz pisarza w argentyńskim imaginarium kulturowym
O Jerzym Robercie Nowaku : świadectwa
Fenomen opery
Klan Malczewskich
Leon Piesowocki : artysta generała Władysława Andersa = Leon Piesowocki : an artist of general Władysław Anders : katalog wystawy
 
Rocznik 2023
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Po Miłoszu
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. T. 2: Księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian
Czesław Miłosz and Jerzy Andrzejewski : the Holocaust as Catholic moral crisis
Brak okładki
Głód rzeczy nieziemskich
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
Brak okładki
Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Podróże poznaniaków
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu
Brak okładki
Argentyńskie przygody [Witolda] Gombrowicza
Brak okładki
Modernism - representations of national culture
Brak okładki
Przed i po. Witold Gombrowicz [1904-1969]. [T.] 2
Brak okładki
Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos, mąż stanu 1874-1945, obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 1-2
Brak okładki
Janina Kupiec (1954-2009) - wierna strażniczka idei Wincentego Witosa
Brak okładki
Niech żyje Witos, niech żyje Polska!". Relacja Jana Dębskiego z podróży do Bułgarii w maju 1922 roku
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 2: (1945-1996)
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Wolontariat szkolny Vetter w roku jubileuszów. Monografia 150-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta Juliusza Vetterów. 20-lecie wolontariatu
Brak okładki
Od prywatnej koedukacyjnej szkoły handlowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (1940-2005)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)