Rocznik 2021
O "homo metahistoricus" Jana Pomorskiego = About Jan Pomorski's "Homo metahistoricus"
Ład Boży" : powojenne pismo katolickie diecezji włocławskiej założone przez ks. dr. Stefana Wyszyńskiego
Galeria szlacheckich postaci w komediach Józefa Wybickiego
Wspomnienia : Włodzimierz Tetmajer, Józef Mehoffer, Wiktor Poraj-Chlebowski, Wincenty Kasprzycki
Zacznę, jak byliśmy za Bugiem
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Oto ja Służebnica Pańska... : ikony ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej : katalog wystawy
Grupa rosyjska" na Konkursach Chopinowskich w latach 1927, 1932 i 1937 : komentarze i opinie na łamach polskiej prasy
Architekt-urzędnik w służbie rosyjskiej : Antoni Jabłoński Jasieńczyk (1854-1918)
Brak okładki
Służąc Bogu i ludziom. T. 1
Fenomen opery
 
Rocznik 2023
Między Osławą a Jasiołką : Łemkowszczyzna Wschodnia w latach 1918-1939 : studium historyczno-etnograficzne
Sztuka wojenna Kozaków zaporoskich : 1591-1638
Stali na straży harcerskich ideałów : wybitni instruktorzy rybnickiego Hufca
Brak okładki
Warszawiak na morzu
Mundury garnizonowe (1939 rok)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesław Miłosz i Jan Nowak-Jeziorański - protokół rozbieżności
Brak okładki
Żeby nie widzieć oczu zapaczonych w nic". O twórczości Czesława Miłosza
Brak okładki
Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza. Studia
Brak okładki
Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku
Brak okładki
Czesław Miłosz. Multiple worlds, game of forms
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Melchior Wańkowicz. Bibliografia
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
Brak okładki
De profundis. Polacy i Ameryka
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
W kręgu literatury i języka
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Cierpienie w literaturze polskiej
Brak okładki
Gombrowicz i okolice
Brak okładki
Muzyczność w dramacie i teatrze
Brak okładki
Die Selbstdarstellung im Tagebuch. An Beispiel des 'Tagebuchs Witold Gombrowicz'
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Powstanie i działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej 28 X 1918 r. w Galicji pierwszego polskiego rządu dzielnicowego
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Kielecczyzną. Materiały z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w Kielcach w 50 rocznicę śmierci Wincentego Witosa
Brak okładki
Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą rocznicę pracy naukowej
Brak okładki
Górny Śląsk 1918-1922. Praca zbiorowa
Brak okładki
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie, przedmioty, interakcje
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2001-2003)
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
Brak okładki
Wolontariat szkolny Vetter w roku jubileuszów. Monografia 150-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta Juliusza Vetterów. 20-lecie wolontariatu
Brak okładki
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008)
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 1946-1996. Szkic monograficzny. 50 lat ZSE
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
Brak okładki
Jeźdźcy olimpijscy
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Folia Orientalia