Rocznik 2021
Sub Tuum praesidium confugimus" : kult świętych w Ziębicach w świetle średniowiecznych patrociniów
Autorytarne sterowanie szkołą wyższą jako determinanta zarządzania i finansowania szkolnictwa wyższego w PRL = Authoritarian control of higher education as a determinant of management and financing of higher education in the people’s Republic of Poland
Szkoła powiatowa NSDAP we Dworze Borzewskich w Ugoszczu : (1941-1944)
Naczynia z Bilna albo archeologia dygresyjna
Šlâhta zapadnogo kraâ v politike rossijskoj imperii vo vtoroj polovinie XIX veka : Leopol'd Valickij i ego imenie Ozëry
 
Rocznik 2022
Mazurkiewicze z ulicy Saperów 9 w Bydgoszczy : album rodzinny
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalurg" w Dąbrowie Górniczej 1981-2021
Granica przekroczona : nielegalne pokonywanie granicy polsko-sowieckiej w okresie międzywojennym
Bratny i Kolumbowie : reporterskie widzenie świata w pisarstwie Romana Bratnego w kontekście "pokoleniowości" jako nadrzędnego tematu literackiej i filmowej twórczości pisarza
Skóra i ćwieki na wieki : moja historia metalu
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Bielinski et la licorne
Brak okładki
Lubelska wystawa w Wilnie - poetyckie mosty. Sprawozdanie z uroczystego otwarcia wystawy "Czesław Miłosz (1911-2004). Lubelskie wspomnienia z Wilnem w tle"
Brak okładki
Litwa i Polska w odległej i bliskiej przeszłości
Brak okładki
Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii
Wszystkie czasy przeszłe
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
Brak okładki
Melchiora Wańkowicza kręta droga do Polski Ludowej
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dziennik jako wyzwanie. [Jan] Lechoń [1899-1956], [Witold] Gombrowicz [1904-1969], [Gustaw] Herling-Grudziński [ur. 1919]
Brak okładki
Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu [1904-1969]
Brak okładki
Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
Brak okładki
Autobiografia pośmiertna
Brak okładki
Szczur" Witolda Gombrowicza jako przypowieść o władzy politycznej
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
Brak okładki
Sto dwudziesta] 120 rocznica urodzin Wincentego Witosa. Warszawa, 22 stycznia 1994 r
Brak okładki
Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą rocznicę pracy naukowej
Wincenty Witos 1874-1945
Brak okładki
Witosowe przesłania
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Zygmunt Miłkowski współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 1912-2002
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
Dzieje Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej 1927-1997
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 1 : Berlin 1936 - skoki przez przeszkody
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Art of the Orient