Rocznik 2021
Konserwacja miecza z cmentarzyska kultury przeworskiej w Dzierzążni Nowej, gm. Dzierzążnia
Pastoral ministry of cardinal Stefan Wyszyński and the reality of the Peoples' Republic of Poland : a pragmatism of resistance (1956-1970)
Poszukiwania grobu generała Piotra Bontemps
Świadectwa historii powiatu aleksandrowskiego
Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 15,
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Z dziejów nowożytnego Kościoła : wybór artykułów
Szew za igłą
Brak okładki
Miłość Chrystusa przyciska nas" (2 Kor 5,14) : abp Stanisław Nowak pierwszy metropolita częstochowski 1935-2011
Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Z. 5,
Modernizm a zdrowie : kompleks architektoniczny zakładu leczniczo-wychowawczego sióstr nazaretanek w Rabce
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Geneza i rozwój ruchu ludowego w powiecie brzozowskim od drugiej połowy XIX wieku do 1939 roku
Stali na straży harcerskich ideałów : wybitni instruktorzy rybnickiego Hufca
Polska : dwanaście wieków
Polacy w Kanadzie : historia grobami pisana = The Poles in Canada : history written with graves
Władysław Łokietek
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia
Brak okładki
Miłosz w Krakowie
Brak okładki
Paweł Hertz (1918-2001)
Brak okładki
Stalinowska koncepcja państwa na tle ewolucji ustrojowej Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich
Brak okładki
Polityka pamięci w literaturze polskiej (od przełomu romantycznego). Studia przypadków
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
Brak okładki
Wokół Wańkowicza
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Teatr Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Obszary polonistyki. Język - kultura - literatura. [T.] 1
Brak okładki
Szczur" Witolda Gombrowicza jako przypowieść o władzy politycznej
Brak okładki
Swedish-Polish modernism. Literature, culture. Conference held in Cracow, Poland, april 20-21 2001. Joint Swedish Polish conference entited Swedish Polish modernism - literature, language, culture
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
Brak okładki
Pamiętnik poety
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Historia i tradycje ruchu ludowego. T. 1: Ideologia, polityka i jej kreatorzy
Brak okładki
Tablica Wincentego Witosa w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie (fragment większej całości)
Brak okładki
Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej
Brak okładki
Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Brak okładki
Z dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-1996
Brak okładki
Aude aliquid dignum. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2001-2007 i Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007-2008
Brak okładki
W stulecie szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica