Rocznik 2021
Mieszkańcy parafii Węgrzynowo w świetle rejestrów ochrzczonych, małżeństw i zmarłych 1876-1918
Opuscula Musealia. Z. 28 (2021)
Kronika Warszawy. 2021, [nr] 1
Taka miłość" : opisy relacji lesbijskich w Auschwitz i ich współczesny kontekst
Teoria tayloryzmu i "mieszkania najmniejsze” w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce
 
Rocznik 2022
Kościół w Krasnymstawie. / T. 1
Ostra sztuka : gotyk na ziemi radomskiej
Tajni księża : historia nielegalnego pobytu słowackich werbistów w Polsce w latach 1957-1964
Brak okładki
Lekarze srebrnych ptaków. Cz. 2,
Chcę być malarzem
 
Rocznik 2023
Rajd nad Nysę Łużycką
Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej
Drogi mojego życia : autobiografia - wspomnienia : historia rodu Sarneckich
Brak okładki
XV-lecie zespołu Animato 2008-2023 : ze wspomnień Tadeusza Kańczugi
Czarny motyl : fabularyzowana historia Haliny Szwarc - łodzianki, która poszła na wojnę z Hitlerem
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Prasa krajowa a śmierć Czesława Miłosza - kontrowersje wokół miejsca pochówku
Brak okładki
Krzyżanowski. Spojrzenie po latach
Brak okładki
Literacka twórczość noblistów - Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Güntera Grassa w przekładach dla poznania, porozumienia i zbliżenia polskiego i niemieckiego narodu
Brak okładki
Żeby nie widzieć oczu zapaczonych w nic". O twórczości Czesława Miłosza
Brak okładki
Miłosz. Biografia
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Korespondencja Jana Emila Skiwskiego z Melchiorem Wańkowiczem
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]
Brak okładki
Dziennik. [T.] 1: 1953-1958
Brak okładki
Z Sienkiewiczem po Mazowszu. Studia - referaty - materiały. III Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie, Wyszogród, Czerwińsk, Płońsk, Gostynin, Kutno, Sierpc, Płock, 13-17 listopada 1989 r
Brak okładki
Arc és álarcok. Magyarok Gombrowiczról
Brak okładki
Gombrowicz. Ja, geniusz. T. 1-2
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
Brak okładki
Odrodzona i Niepodległa" - w literaturze. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 24-25 kwietnia 1989 r
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos [1864-1945] a Kościół i jego hierarchia
Brak okładki
Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski
Brak okładki
Dzieła Wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele
Brak okładki
Wspomnienia Józefa Krzemińskiego z pobytu Wincentego Witosa w Piotrkowie Trybunalskim w 1945 r
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Z biegiem lat, z biegiem dni... Stowarzyszenia absolwentów w dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1925-2010
Brak okładki
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008)
Brak okładki
Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu
Brak okładki
Księga jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
80 lat Szkoły Ekonomicznej w Jarosławiu (1924-2004)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Brak okładki
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
Brak okładki
Jeźdźcy olimpijscy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu