Rocznik 2021
Źródła staropolskich apokryfów : pytania, problemy, perspektywy
Zdrapywanie Stettina/Szczecina (w literaturze i prasie)
Międzynarodowa konferencja naukowa: W kręgu dyplomacji i polityki. W 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Jugosławią, Bydgoszcz, 25–26 września 2019 roku
Ustawa Rządowa 3 maja 1791 : 230 lat Konstytucji
Daktyle jako pokarm mieszkańców Bliskiego Wschodu w czasach rzymskich, w kulturze chrześcijańskiej i wśród wyznawców islamu
 
Rocznik 2022
Podwójna "koinonia" : projekt połączenia Kościoła greckokatolickiego i Kościołów prawosławnych na Ukrainie
Jan Borek "Jastrząb" i oddział partyzancki "Śmiałego"
Rola wybitnych jednostek w tworzeniu i podtrzymywaniu tożsamości wspólnoty
Placówka "Nabuchodonozor" w Teheranie 1932-1937 : z działalności polskiego wywiadu wojskowego na Bliskim Wschodzie : wybór źródeł
Leon Janta Połczyński : pomorski pozytywista i niepodległościowiec
 
Rocznik 2023
Radość jest głębsza
Tak było
Tam kiedyś była Rzeczpospolita : ziemie litewskie
Walka z nędzą na Bałutach i inne pisma o dobroczynności
Brak okładki
Historia Stanisławy Jabłońskiej i Jej konia "Moryca" we wspomnieniach mieszkańców Gubina
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza [1911-2004]
Brak okładki
Historia literatury polskiej
Brak okładki
Myśleć o patriotyzmie, czyli Analiza eseistyki Czesława Miłosza w kontekście schedy "Roty"
Brak okładki
Obraz minulosti v současné česke a polské literaturĉ. Sbornik z mezinárodni védecké konference. Obraz przeszłości we współczesnej literaturze czeskiej i polskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Brak okładki
Mexicanidad" a la [Melchior] Wańkowicz
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Strony autobiografizmu
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Brak okładki
Zielone lata. Maria Jarema, 1908-1958
Brak okładki
Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939)
Brak okładki
Witold Gombrowicz - suplement
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos, mąż stanu 1874-1945, obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Ostatnia droga Wincentego Witosa
Brak okładki
Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Stan organizacyjny i zadania wyższych szkół ekonomicznych w Polsce w latach 1945-1955
Brak okładki
Zarys monograficzny Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w 45-leciu 1957-2002
Brak okładki
100 lat tradycji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie. Księga jubileuszowa 1911-2011
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
140 lat tarnowskiego Ogrodnika : Tarnowska Szkoła Ogrodnicza - historia i współczesność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie-Gumniskach 1881-2021
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Łodzi i regionu. Paryż 1924 - Rio 2016
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia