Rocznik 2021
Indeks tematyczno-chronologizacyjny 1918-1939. T. 8, Cz. 2
Sperimentare ed esprimere l' italianità : aspetti letterari e culturali = Doświadczanie i wyrażanie włoskości : aspekty literackie i kulturowe
Nacjonalizm Stalina
Wpływ Okrągłego Stołu na wybory czerwcowe
Zakład Salezjański im. Księdza Bosko w Oświęcimiu 1926-1940]
 
Rocznik 2022
Dziennik okupacyjny
Brak okładki
origins : Poznań during the early Piast rule
Pieczęcie w sprawozdaniach i raportach wybranych powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego województwa poznańskiego w latach 1945-1954
Życie rodzinne Wincentego Lutosławskiego i Sofii Casanovy na podstawie listów polskiego filozofa do Francisca Ginera de Los Rios, twórcy Wolnej Wszechnicy Nauczania w Madrycie z lat 1896-1913
Rola komitetów obywatelskich w procesie transformacji demokratycznej : Polska na tle innych państw Europy Środkowej i Wschodniej
 
Rocznik 2023
Młynarze w Wieluniu od końca XVIII wieku do I wojny światowej
Secesja : stylowa jedność sztuk
Hugo Kołłątaj jako duchowny : w 250. rocznicę papieskiej nominacji kleryka Kołłątaja na kanonię katedry krakowskiej
Mistrzowie sportu
Brak okładki
Ochotnicze straże pożarne regionu podbabiogórskiego
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia
Brak okładki
Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865. Poprzedzone wspomnieniami osobistymi Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedm. i przypisami. T. 1-2
Brak okładki
Nieśmiertelni. Krypta Zasłużonych na Skałce
Brak okładki
Czesława Miłosza autoportret przekorny
Brak okładki
Krzyżanowski. Spojrzenie po latach
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
De profundis. Polacy i Ameryka
Brak okładki
Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Każdy ma swoją Itakę. Bobkowski i Gombrowicz: dwa dzienniki, dwie wolności
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza. Wizyty u Zdziechowskich
Brak okładki
Testament. Rozmowy z Dominique de Roux
Brak okładki
Kontrowersje wokół wystawionych w Państwowym Teatrze im. Stefana Żeromskiego sztuk: "Pluskwa" Majakowskiego i "Ślub" Gombrowicza
Brak okładki
Prawo i literatura. Szkice drugie
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Listy
Brak okładki
Moje wspomnienia. [T.] 1 cz. 1
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Świadek i uczestnik odzyskania niepodległości przez Polskę. Przemówienie Wincentego Witosa w Reichsracie z 16 VI 1917 r
Brak okładki
Wincenty Witos [1864-1945] a Kościół i jego hierarchia
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Romuald Traugutt 1826-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
O tym, co wynikło ze współpracy humanistów z inżynierami. 25 lat istnienia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Z kształtów cienia i okruchów życia. 110 lat szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku w fotografii
Brak okładki
20 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Folia Orientalia