Rocznik 2021
Żelazo meteorytowe w starożytnym Egipcie przed okresem późnym = Meteoritic iron in ancient Egypt before the Late Period
Profesor Andrzej Szczepan Białynicki-Birula (1935-2021)
Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego - recenzja]
NOW-a w karnawale = NOWa Publishing House during the "Solidarity carnival" period in 1980-1981
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w czasach zaborów na przykładzie działalności organizacji społecznych
 
Rocznik 2022
Teologia w Polsce na przełomie tysiącleci
Wieża Ratusza Staromiejskiego w Toruniu : historia budowlana od XIII do XXI wieku w świetle badań architektonicznych
Kanał" i "Eroica" : groteska w filmowych obrazach Powstania Warszawskiego
Zbrodnia w życiu społecznym Europy XIX wieku
Brak okładki
Architektura neogotyckich budowli sakralnych obrządku łacińskiego w Przemyślu
 
Rocznik 2023
Reichsarbeitsdienst Glogau : Służba Pracy Rzeszy w powiecie głogowskim
Biografie sprawiedliwych
Książka w Prusach Królewskich
Charyzmatyczny kapucyn Maurycy Kubrak
Świat dziecka chłopskiego na dawnej wsi polskiej
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?
Brak okładki
Żydzi w kulturze polskiej
Brak okładki
Mickiewicz. W 190-lecie urodzin. Materiały z sesji naukowej, Białystok 2-4 grudnia 1988
Brak okładki
book of the Grand Duchy of Lithuania. Knìga Vâlìkaga Knâstva Lìtoŭskaga. Letuvos Didžiosios Kunigaikštytés knyga. Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego, The
Brak okładki
Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Prawo i literatura. Szkice drugie
Brak okładki
Polski film dokumentalny w XXI wieku
W kręgu polskich mitów literackich XX wieku: Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska
Brak okładki
Polish, Hybrid, and Otherwise. Exilic Discourse in Joseph Conrad and Witold Gombrowicz
Brak okładki
Modernism - representations of national culture
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Witosowe przesłania
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem
Brak okładki
Sto dwudziesta] 120 rocznica urodzin Wincentego Witosa. Warszawa, 22 stycznia 1994 r
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Romuald Traugutt 1826-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia 1925-2015. 90-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
Brak okładki
Aude aliquid dignum. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2001-2007 i Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007-2008
Brak okładki
Profesorowie i wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziejach katowickiej Akademii Ekonomicznej
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
Brak okładki
Teresa Ciepły - mistrzyni olimpijska z Bydgoszczy (1937-2006)
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe