Rocznik 2021
Syfilis w świetle "Chorób wenerycznych" - podręcznika dla studentów medycyny autorstwa Stefanii Jabłońskiej z 1958 roku
Opieka medyczna nad kobietą ciężarną i położnicą w świetle "Cudów y łask za przyczyną (...) Józefa świętego (...) w Kollegiacie Kaliskiey" Stanisława Józefa Kłossowskiego
Dieta elit państwa wczesnopiastowskiego w świetle badań izotopowych
Zdzisław Sędziak (1924-2019)
Muzyka Kaszub : muzyka meandrująca
 
Rocznik 2022
Achilles Ratti (1918-1921). Vol. 8,
Moje Kruszewo
Brak okładki
Historyczne inwentarze notarialne jako źródła do badań językoznawczych
Brak okładki
Krowodrza subiektywnie : architektura, budowniczowie, genius loci
Historia kampanii wiosennej 1813 roku. T. 2,
 
Rocznik 2023
Teoria cnoty w "Hexaëmeron" św. Bonawentury
Tischner : biografia
Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny w latach 1991-2006
Sejm, rząd, król, dyktator : uwagi na czasie ; Z burzliwej doby : mowy sejmowe
Nowi sąsiedzi w środku Europy : Polska i Rzesza w średniowieczu
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945-1950
Brak okładki
Ludzki wymiar historii. Gustaw Herling-Grudziński, Konstanty A. Jeleński, Czesław Miłosz wobec historii, wspólnoty i sztuki
Brak okładki
Listy 1944-1981
Brak okładki
Wybrane aspekty z dziejów Polski w XX wieku
Brak okładki
Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. Poświęcone Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Na tropach Wańkowicza
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Wańkowicz etnografem?
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Gombrowicz i okolice
Brak okładki
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności
Brak okładki
Wspomnienia polskie
Brak okładki
Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki i pałace. T. 1
Brak okładki
Polska otwarta czy zamknięta
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą rocznicę pracy naukowej
Brak okładki
Witosowe przesłania
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
Brak okładki
Sto dwadzieścia] 120 lat polskiego ruchu ludowego
Brak okładki
Drugi gabinet Wincentego Witosa (28 V - 15 XII 1923). Geneza, działalność i przyczyny upadku
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Nauki Ekonomiczne na Warmii i Mazurach
Brak okładki
Dr Zbigniew Troczewski [1904-1980] jako nauczyciel szkół ekonomicznych w Białymstoku. (Wspomnienia wychowanków)
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 1912-2002
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Smutni panowie na olimpijskim szlaku. Inwigilacja polskich olimpijczyków przez Służbę Bezpieczeństwa
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche