Rocznik 2021
Brak okładki
Perspectiva : legnickie studia teologiczno-historyczne. R. 20, nr 1 (2021)
Księżnej Anny Jabłonowskiej siemiatyckie ognisko oświaty w drugiej połowie XVIII wieku
Women everyday life and their life stories under the communism : a comporative study between Poland, Romania, and the Former German Democratic Republic (GDR)
Galeria szlacheckich postaci w komediach Józefa Wybickiego
W obronie praw dziecka : status społeczno-prawny dziecka w II Rzeczypospolitej
 
Rocznik 2022
Słownik działaczy i współpracowników Solidarności Walczącej 1982-1990 : praca zbiorowa
Przedszkole Kolumbów : "Ranny w lesie" i "Moja wojna, moja miłość" Janusza Nasfetera
Brak okładki
Jubileusz Wydziału Elektrycznego AGH : 70/50/45/25 : wspomnienia weterana : 70 lat elektrycznego, 24 czerwca 2022
Szkoła w Dąbrówce na tle dziejów miejscowości (1911-2020) : przyczynek do historii gminy Stryszów
Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. [4],
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Poemat nie-pedagogiczny
Sarkofagi cynowe z grobów królewskich na Wawelu oraz mauzoleów rodzin Promnitzów w Pszczynie i Hochbergów w Świebodzicach : konserwacja i restauracja, technika, technologia
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
W mieście i dla miasta : 70 lat ZGM TBS w Częstochowie
W toni : polskie pojazdy podwodne ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku = In the deep : Polish underwater vehicles in the collections of the National Maritime Museum
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta [1924-1998] - kontynuacje i rewizje. Studia
Brak okładki
Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej
Brak okładki
Ameryka. O pisarstwie Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesław Miłosz] ťeslav Miloš v žurnale Pol'skoj Akademii Nauk
Brak okładki
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Tropy wańkowiczowskiego Smętka wiodą do Parska
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Język - literatura - folklor
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja. Cz. 1: Józef Wittlin, Jarosław Iwaszkiewicz, Artur Sandauer
Dramat polski. Interpretacje. Cz. 1: Od wieku XVI do Młodej Polski
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja: Cz. 2: Konstanty A[leksander] Jeleński, François Bondy, Dominique de Roux
Brak okładki
Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy
Brak okładki
Autobiografia pośmiertna
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Wincenty Witos : prawo i wolność są największym skarbem narodu
Brak okładki
Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej
Brak okładki
Rząd obrony narodowej" Wincentego Witosa (24 VII 1920 - 13 IX 1921). Pozycja prawno-ustrojowa i dokonania w polityce wewnętrznej
Brak okładki
Wincenty Witos, Stanisław Mikołajczyk, Waldemar Pawlak - doświadczenia premierowskie. W 125-lecie powstania politycznego ruchu ludowego
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 2
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1965-2005. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Retrospekcja. Cz. 1: Pracownicy
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986). Gimnastyczka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. W 100. rocznicę urodzin
Brak okładki
Opolscy olimpijczycy
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica