Rocznik 2021
KL Ravensbrück : historia kompleksu obozów
Judaika w kolekcji rzemiosła artystycznego Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie
Dominikanie w Gdańsku : 800 lat zakonu dominikanów w Polsce : katalog wystawy Muzeum Gdańska
Brak okładki
Kościół w Tumlinie
Rimskaâ armiâ, Svâtoj Kliment i načalo dobyči kamnâ v kamenolomnâh Inkermana
 
Rocznik 2022
Organizacja i kierunki działalności kurii Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945-1956
Actum atque tractatum
Dziennik jeńca Oflagu IIC Woldenberg
Common law : historia, praktyka, doktryna, konteksty : zagadnienia wybrane
Polsko-rosyjskie spotkania w przestrzeni kultury muzycznej : XIX wiek i początek XX stulecia : studia, szkice i materiały
 
Rocznik 2023
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych. Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române
Brak okładki
Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu [ur. 1934]
Brak okładki
Listy o Aleksandrze Wacie
Brak okładki
Listy do Czesława Miłosza 1952-1979
Brak okładki
Czesław Miłosz - Jarosław Iwaszkiewicz. Dzieje osobistych i literackich relacji
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
Brak okładki
Meksyk w Kościanie. Melchiora Wańkowicza tropy w Grodzie nad Obrą
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Stulecie Gombrowicza [1904-1969]
Brak okładki
Mrożek w odsłonach. 39 opowieści z różnych miejsc i czasów
Brak okładki
Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym
Brak okładki
Arc és álarcok. Magyarok Gombrowiczról
Brak okładki
Muzyczność w dramacie i teatrze
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Listy 1941-1956
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego
Brak okładki
Wincenty Witos [1864-1945] a Kościół i jego hierarchia
Brak okładki
Bezpieczeństwo i granice Polski w myśli politycznej Wincentego Witosa
100. rocznica zwycięskiej wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 : dokonania Rządu Obrony Narodowej i jego premiera Wincentego Witosa
Brak okładki
Historia i polityka. Studia i rozprawy dedykowane profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. rocznicę urodzin
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Historie stare i nowe. 50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Księga jubileuszowa
Brak okładki
Marzec 1968 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy ziemi sądeckiej
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
Brak okładki
Ze Śląska na olimpijskie areny. Leksykon olimpijczyków śląskich
Brak okładki
Jan Szczepański [1939-2017] - mistrz olimpijski związany z Wołominem
Brak okładki
Antoni Gościański [1926-1998] - (nie)zapomniany olimpijczyk
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe