Rocznik 2021
Rola digitalizacji zasobów archiwalnych
Księgi obrad Rady Miejskiej Miasta Płocka. T. 4,
Dopóki trwa pamięć
Inne czy takie same? : indoktrynacja w szkołach dla mniejszości żydowskiej w okresie stalinizmu = Different or the same? : indoctrination in the schools for the Jewish minority during the stalinist period
Brak okładki
Dobre praktyki w ochronie obiektów przemysłu ludowego
 
Rocznik 2022
Próba komunistycznej rewolucji rolnej w powiecie wejherowskim i puckim w latach 1945-1956
Wszystkich wystrzelać jak psów..." : niemiecki odwet za działalność Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora "Hubala"
Falenica : genius loci
Z powrotem w Krakowie : 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)
Stanisław Szober : listy do Kazimierza Nitscha z lat 1917-1938
 
Rocznik 2023
Złota księga uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919. T. 1
Brak okładki
Zeszyty Historyczne" : teka redakcyjna numeru 3/1963
Kraków 1914
W cieniu Treblinki : zagłada Sokołowa Podlaskiego ; Dzień w Treblince : kronika żydowskiego życia
Brak okładki
Słuchając śpiewu Wisły... : wspomnienia z Zawichostu
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
W kręgu historii literatury i kultury. Konrad Górski, Julian Krzyżanowski, Ignacy Chrzanowski, Tadeusz Zieliński, Czesław Miłosz, Lew Szestow
Brak okładki
Miłosz. Biografia
Brak okładki
Bielinski et la licorne
Brak okładki
Listy o gospodarstwie literackim
Brak okładki
Per Mickiewicz. Atti del Convegno internazionale nel bicentenario della nascita di Adam Mickiewicz. Accademia Polacca di Roma, 14-16 dicembre 1998
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Na tropach Wańkowicza
Brak okładki
Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca zbiorowa
Brak okładki
Związki Melchiora Wańkowicza [1892-1974] z Jerką
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Listy i pamiętnik
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru
Brak okładki
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Diabeł w literaturze polskiej
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 1
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Świadek i uczestnik odzyskania niepodległości przez Polskę. Przemówienie Wincentego Witosa w Reichsracie z 16 VI 1917 r
Brak okładki
Twórcy państwowości polskiej. Daszyński, Dmowski, Korfanty, Paderewski, Piłsudski, Witos
Brak okładki
Witos, Mikołajczyk i bracia Skąpscy - rok 1944
Brak okładki
Bitwy decydujące o losach Europy Środkowej
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Wspólny fragment biografii. Pięćdziesiąt lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Brak okładki
Zarys monograficzny Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w 45-leciu 1957-2002
Brak okładki
Profesorowie i wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziejach katowickiej Akademii Ekonomicznej
Brak okładki
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. The campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej
Brak okładki
Radomscy olimpijczycy
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona