Rocznik 2021
1920 rok - wojna światów. 1,
Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989. Nr 19 (2021)
Polonia restituta - Ecclesia renovata : biskup lubelski Marian Leon Fulman i jego zaangażowanie patriotyczno-kościelne w dobie walki o niepodległość
Brak okładki
Wołyń za "pierwszych Sowietów" : losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego : zbiór dokumentów. T. 3,
Andrzej Chciuk : pisarz z antypodów
 
Rocznik 2022
Stał dwór szlachecki
To był obóz śmierci : działalność sowieckiej komisji śledczej na terenie byłego KL Stutthof w 1945 roku - dokumentacja i omówienie = This was a death camp : the activities of the Soviet comission of inquiry on the site of the former Stutthof concentration camp in 1945 - documentation and discussion
Adres hołdowniczy mieszkańców Przemyśla dla Józefa Ignacego Kraszewskiego : nieznany dokument z 1879 roku
Brak okładki
Niemieckie zbrodnie wojenne na fotografiach 1939-1945
Niedokończone msze wołyńskie
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Jan Hawrylak : życie i praca wpisane w zamojską wieś
Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Z. 11,
Poznańskie Winiary 1939-1945 : losy winiarczyków
Piłkarski szlak północnej Lubelszczyzny w obiektywie : kluby, mecze i piłkarze w latach 1975-2022
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1923 : gabinet Artura Śliwińskiego 1 - 28 lipca 1922 : gabinet Juliana Nowaka 2 sierpnia - 16 grudnia 1922. T. 10
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej [1909-1984]
Brak okładki
Głód rzeczy nieziemskich
Brak okładki
Leśmian nowoczesny i ponowoczesny
Brak okładki
Historia literatury polskiej
Brak okładki
Między człowiekiem i człowiekiem. Prace dedykowane profesorowi Zbigniewowi Lisowskiemu
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
De profundis. Polacy i Ameryka
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Literackie drogi wobec mitu
Brak okładki
Testament. Rozmowy z Dominique de Roux
Brak okładki
Gębą stąd
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 3
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w przedwojennej Polsce
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa
Brak okładki
Mozaika powiatu pińczowskiego. T. 1
Brak okładki
Wincenty Witos i Józef Piłsudski w walce o niepodległość Polski. [Cz.] 1-2
100. rocznica zwycięskiej wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 : dokonania Rządu Obrony Narodowej i jego premiera Wincentego Witosa
Brak okładki
Moja tułaczka w Czechosłowacji
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Z biegiem lat, z biegiem dni... Stowarzyszenia absolwentów w dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1925-2010
Brak okładki
10 lat działalności Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 1 : Berlin 1936 - skoki przez przeszkody
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Jeźdźcy olimpijscy
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Folia Orientalia
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu