Rocznik 2021
Warszawska administracja wyznaniowa 1950-1956 : wybrane zagadnienia = Warsaw's religious administration 1950-1956 : selected issues
Krystyna Panasik (1936-2012), bydgoska rzeźbiarka
Rola prawa działalności kulturalnej w indoktrynowaniu społeczeństwa w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Cz. 1 = The role of the law on cultural activity in the social indoctrination during the Polish People’s Republic period. Pt 1
Lubię się mierzyć z trudem interpretacji
Legnickie mosty : historia i współczesność. Cz. 2,
 
Rocznik 2022
Brak okładki
60 lat Klubu Sportowego Unia Tułowice 1950-2010 : ocalić od zapomnienia
Podharcmistrz, kapitan rezerwy doktor Janina Gajdowska z domu Łotocka ps. Jaśka, Czarna Janka : honorowa obywatelka miasta Piastowa
Brak okładki
Portrety Gubińskich Łużyczanek
Ksiądz Karol Dębiński a seminarium w Lublinie - obraz pamiętnikarski lat kleryckich 1874-1881 i rzeczywistość historii
Filmowe reprezentacje PZPR
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Elżbietański kwiat : życie i działalność siostry M. Iwony (Anny) Król (1908-1990)
Brak okładki
Historia
Rosja i ZSRR : krótka historia imperium bezprawia
2012-2022 : X lat Galicyjskiego Oddziału KKiKŁ PZŁ
Opiekunka pamięci : kościół i parafia w Ligocie Miliardowicach : XXXV lat istnienia 1988-2023
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Czesław Miłosz i rewolucja
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej
Brak okładki
Studia onomastyczne i dialektologiczne
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
Brak okładki
Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 3
Brak okładki
Mickiewicz daleki i bliski. Spotkania wielkopolskie w 150 rocznicę śmierci poety
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Listy
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa
Brak okładki
Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Wincenty Witos : prawo i wolność są największym skarbem narodu
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Siódmy] VII Zjazd Absolwentów Studiów Ekonomicznych i Socjologicznych w Łodzi, 4-7 czerwiec 2009 r. 20 lat Stowarzyszenia
Brak okładki
Technikum Finansowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica: 1951-2011
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Księga jubileuszowa 1953-2013
Brak okładki
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały